Inštitut za ekonomsko demokracijo

V letu 2021 ponovna visoka rast števila lastniških skladov zaposlenih

Avtorica: mag. Leja Drofenik Štibelj

V letu 2021 ponovna visoka rast števila lastniških skladov zaposlenih

Podatki iz Velike Britanije kažejo, da se je v letu 2021 kljub izzivom pandemije ali morda prav zaradi nje število lastniških skladov zaposlenih (angl. Employee ownership trust – v nadaljevanju: EOT) močno povečalo. Leta 2021 je bilo v Veliki Britaniji ustanovljenih vsaj 210 novih EOT. To pomeni, da je skupno število obstoječih EOT že več kot 700.

Sklad zaposlenih se lahko uporablja kot del lastniških shem, ustanovljenih z namenom spodbujanja in nagrajevanja zaposlenih, kot način upravljanja družbe ali kot finančni inštrument podjetij za možnost izhodne poti, kot mehanizem za vzpostavitev notranjega trga ali skladišče za delnice in del delniških shem. Ko sklad zbira delnice od odhajajočih zaposlenih, predstavlja za zaposlene to možnost izhoda. Zaposleni tako lahko proda svoj delež, tudi če v tistem trenutku ni znanega kupca. Mehanizem notranjega trga je aktualen zlasti v zasebnem podjetju, kjer delnic ni mogoče kupiti ali prodati na odprtem trgu. Sklad lahko deluje kot kupec ali prodajalec delnic po ceni, določeni z letnim ali pogostejšim vrednotenjem delnic podjetja. Podjetja sklade uporabijo za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delnicah podjetja in za skladiščenje delnic, dokler le-te na podlagi nakupa ali darila niso razporejene na račune posameznih zaposlenih.

V Veliki Britaniji obstajajo različne vrste skladov, ki delujejo v korist zaposlenih (angl. Employee benefit trust – v nadaljevanju EBT). Svoj izvor imajo v ameriški različici ESOP-a. EBT je v širšem smislu mišljen kot diskrecijski sklad, ki deluje v korist zaposlenih. Osnovna oblika diskrecijskega EBT-ja je sestavljena iz zaupnikov in upravičencev, katere običajno predstavljajo zaposleni (včasih tudi bivši zaposleni) v določenem podjetju ali skupini podjetij. Sklad je pravni subjekt, v okviru katerega določena oseba poseduje sredstva v imenu nekoga drugega. V Veliki Britaniji obstaja več vrst EBT-jev, prav tako so tovrstni skladi poznani pod različnimi poimenovanji:

• ESOP ali načrt lastništva zaposlenih;

• sklad delnic zaposlenih (angl. employee share trust) in

• sklad zaposlenih, nastal na podlagi sodne prakse (angl. case law employee trust).

Različne vrste EBT-jev so nastale v okviru posebnih zakonodajnih rešitev, ki so bile oblikovane z namenom uvedbe posebnih davčnih olajšav. Trenutno sta najbolj poznani različici EBT-ja SIP-shema (angl. share incentive plan) in EOT. Slednji je bil v okviru novih davčnih olajšav uveden z Zakonom o financah 2014. Kot je bilo značilno za začetno obliko ESOP-ov, so bili tudi EBT-ji v 90. letih in v letih po letu 2000 v številnih primerih uporabljeni z namenom izogibanja davkom (Martin 2015).

»EOT transakcije so elegantna rešitev za načrtovanje nasledstva in izzive, ki jih imajo lastniki pri prodaji svojih podjetij. RM2 predvidevajo dan, ko bodo EOT transakcije glavni način za prodajo vašega podjetja. Ob upoštevanju tega pričakujemo, da bo skupno število EOT-jev v letu 2022 preseglo število 1000.” je dejal Richard Cowley, direktor korporativnih financ pri RM2.

0 Comments

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen.