Inštitut za ekonomsko demokracijo

Trend širitve lastništva zaposlenih

Beyster conference

Lastništvo zaposlenih je po leto 2014, ko je Velika Britanija sprejela posebne davčne olajšave za odkup podjetij s strani skladov delavcev, v velikem porastu. Vse bolj priljubljeno pa je tudi zaradi trenutne negotovosti ob razglasitvi pandemije, kot navaja Business Leader.

Podjetje The 1:1 Diet je v 100-odstotni lasti zaposlenih. Nima zunanjih lastnikov oziroma družbenikov, prav tako nima večjih bančnih posojil ali dolgov. Odločitve, ki jih sprejemajo v imenu podjetja in v svojem imenu, so dobro premišljene, ker so vsi zaposleni lastniki podjetja in s tem vsi »kapitani svoje usode«. 

Prejšnji lastniki, ki so se želeli upokojiti in umakniti iz vsakodnevnega vodenja podjetja, so leta 2009 začeli razmišljati o možnostih lastniškega nasledstva. Iskali so model, ki bi ohranil edinstveno kulturo in identiteto podjetja. Lastništvo zaposlenih je zagotovilo prav to – način ohranitve najboljših elementov poslovanja, obenem pa tudi ohranitev materialne vrednosti podjetja.

Leta 2019 je bil The Diet 1:1 na nacionalni ravni prepoznan po zavzetosti za opolnomočenje zaposlenih, prejelo je zelo prestižno nagrado najboljšega podjetja leta v lasti zaposlenih.

 

 

Lastništvo samo za sebe pa ni dovolj za potencial, ki ga v sebi drži demokratično podjetje. Ključnega pomena za blaginjo in produktivnost zaposlenih je učinkovita komunikacija, ki jo omogoči lastništvo zaposlenih, participatorni načini vodenja podjetja in široko razumevanje poslovnih in finančnih indikatorjev s strani zaposlenih. 

“Letošnje leto je zahtevno za vsa podjetja. Maj in april sta bila še posebej težka za podjetje, vendar nam je robustnost našega poslovnega modela (neposredna prodaja) pomagala, da smo hitro obnovili prodajni položaj, »lock-down« pa je predstavljalo le še zadnji preizkus za našo različico lastništva zaposlenih.

[…]

Biti podjetje, ki je v lasti zaposlenih, lahko osvobaja, … vendar prinaša lastništvo zaposlenih s seboj tudi izzive.

[…]

Pri nas smo se odločili, da bomo podjetje vodili kot vsako »običajno« podjetje z vsemi zapletenimi dejavnostmi. Resnično verjamem, da je za vodenje uspešnega komercialno usmerjenega podjetja, ki je v lasti zaposlenih, potrebno imeti utripajoče kapitalistično srce, kar pomeni, da nismo in ne moremo delovati kot kolektivno mnenje delavca. Z vzpostavljeno običajno upravljavsko strukturo v podjetju se pooblastila za odločanje prenesejo na tiste, ki jih potrebujejo, pri čemer so za oblikovanje in uresničevanje strateške vizije odgovorni direktorji. To omogoča podjetju, da se hitro odzove na priložnosti in grožnje, kar se je še posebej v času pandemije izkazalo za dobro. Tako za komercialne odločitve, ki jih sprejemamo, ni treba iskati odobritve lastnika ali zaposlenih.

[…]

Neoprijemljivi elementi v našem podjetju temeljijo na skupni opredelitvi naših temeljnih vrednot ter nenapisanih pravil glede odgovornosti, komunikacije, ustvarjalnosti, odličnosti, napredka in spoštovanja. Zlasti ta kultura je bila temelj naše odpornosti med pandemijo. Tako kot naši tekmeci moramo tudi mi za preživetje ostati spretni, inovativni in stroškovno učinkoviti. Biti podjetje, ki je v lasti zaposlenih, samo po sebi še ne zagotavlja uspeha.” (Chris McDermott, direktor The 1:1 Diet)

Prenos lastništva podjetja na zaposlene je primeren način za podjetja vseh velikosti, podjetja vseh industrij in starosti. Še posebej je to primeren model za podjetja, ki so globoko zakoreninjena v svojih skupnostih.

Lastništvo zaposlenih je primerno za podjetja, ki želijo obdržati nadzor nad svojo neodvisnostjo, duhom in vrednotami. Spodbuja zvestobo in predanost, pomaga pri ohranjanju talentov ter je močan motivator za zagotavljanje odličnih storitev za stranke, kar pomeni, da je etos blagovne znamke zastopan na vseh ravneh poslovanja.

0 Comments

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen.