Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Delo s podjetji

Na inštitutu nudimo popolne rešitve za uvedbo lastništva zaposlenih v podjetjih.

 

Rešitve za prehod na lastništvo zaposlenih

Na inštitutu nudimo popolne rešitve za uvedbo lastništva zaposlenih v podjetjih. Od prestrukturiranja lastništva, do izvajanja izobraževalnih programov in komunikacijskih kampanj – na IED poskrbimo prav za vse. Sodelujemo predvsem z malimi in srednjimi podjetji iz vseh panog.

ico1 Prestrukturiranje lastništva

Finančni in pravni inženiring sta le majhen del prehoda na lastništvo zaposlenih, a sta kljub temu temeljnega pomena. Prestrukturiranje lastništva sestavljajo trije koraki:

1

Naši strokovnjaki vam pomagajo prepoznati organizacijske potrebe vašega podjetja. Izvede se analiza obstoječega finančnega stanja, vrednotenje ter projekcija implementacije lastniškega programa.

2

Naš pravni oddelek za vas pripravi celotno dokumentacijo ter pogodbe, potrebne za  pričetek prenosa delnic in ustanovitev sloESOP-a. Za vas uredimo tudi registracijo poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije.

3

Po zaključenem prehodu na lastništvo zaposlenih vam nudimo vrsto dodatnih storitev,  kot so gradnja identitete LZ preko komunikacijskih kampanj, vzdrževanje individualnih kapitalskih računov, usklajevanje občnih zborov, svetovanje ter finančno poročanje zaposlenim.

Ownership restructuring

Financial and legal engineering are only a small part of the transition to employee-ownership, but they are nonetheless foundational. There are three steps in the process of ownership restructuring:


1

Our experts help you to identify the organizational needs of your business. A financial viability analysis is conducted, and the step-by-step timeline of the restructuring is defined.


2

Our legal department prepares all the documentation and contracts necessary for setting up the sloESOP and for the transaction of shares to begin. We also take care of the incorporation process with the court register.


3

After the business transitions to employee-ownership, we provide various follow-up services, including administration of ICAs, coordination of general assemblies, consultation, and financial reporting to employee-owners.

ico2 Kultura lastništva

To, da je v lasti zaposlenih, lahko za podjetje predstavlja pomembno konkurenčno prednost, a le, če je lastništvo podprto z močno lastniško kulturo. Na IED vas vodimo skozi celoten proces razvoja kulture lastništva, ki odraža edinstvene prednosti vaše organizacije in omogoča, da izkoristite potencial prenosa lastništva na zaposlene:

1

Na razvojno-izobraževalnem oddelku inštituta vam pomagamo identificirati značilnosti obstoječe organizacijske kulture v vašem podjetju kot izhodišče za začrtanje smernic za razvoj visoko razvite kulture lastništva.

2

Z individualiziranim, sistematičnim in interaktivnim pristopom tako vodstvu kot zaposlenim na vseh nivojih korak za korakom pomagamo razviti ključna znanja, spretnosti, strukture in miselnost, ki vas opolnomočajo za uspešno delovanje v kulturi, kjer vsak deležnik razmišlja in deluje kot lastnik podjetja.

 

3

Po vzpostavitvi trdnih temeljev vas vodimo skozi ustvarjalni proces razvoja svoje lastne  lastniške kulture, ki gradi na individualnih prednostih in kvalitetah vašega podjetja in  dolgoročno deluje kot gonilo vašega uspeha.

Learning and development

Being employee-owned can be an important competitive advantage when supported by a strong ownership culture. We help you tap into the potential of employee ownership by guiding you through the process of developing a culture of ownership that reflects the unique strengths of your organisation:

1

Our learning and development department helps you identify the current characteristics of your organisational culture as a starting point to map the direction towards building a thriving culture of ownership.


2

In a series of interactive sessions, we use a tailored, systematic, step-by-step approach to develop the essential skills, mindset, knowledge and structures that empower company leadership and workers at all levels to think and act like business owners.


3

After setting a strong foundation, we guide you in a creative process of developing an ownership culture that is uniquely your own, strengthening and bringing to the forefront your organisation’s individual assets and advantages as a long-term engine of success.

ico3 Gradnja identitete

Pomagamo vam pri gradnji identitete lastništva zaposlenih preko komunikacijskih kampanj, tiskovnih konferenc, nastopih v medjih, itd.

Branding

We offer (re)branding services to help companies spread awareness of their transition to employee ownership. Given the higher productivity, long-term perspective, and greater resilience of employee-owned companies, it is beneficial to inform all stakeholders of the cultural and structural changes associated with this kind of ownership restructuring. Our branding department covers the entire field of external communication, including social media campaigns, press conferences, media appearances.

Slovenski podjetniki o lastništvu zaposlenih

Smo povezani, smo ekipa, nekateri smo tudi družinski člani in cimri. In živimo svoje podjetje. S trenutkom, ko postaja Inea tudi lastniško »naša«, dajemo prizadevanjem, viziji, srčnosti in pripadnosti še dolgoročno pravno in finančno obliko.  

Hvala IEDju za vlogo naše podaljšane roke, momenta in navigatorja skozi bančne, pravne in organizacijske klančine. S takšnim partnerstvom lahko in tudi dejansko sooblikujemo slovensko lastniško kulturo in paradigme kapitalske prihodnosti.

Saša Muhič Pureber, CCO Inea

Gorenjski glas je v lasti zaposlenih, kar se odraža v večji pripadnosti podjetju, lastniki svoj delež razumemo kot večjo odgovornost za poslovanje in neodvisnost časopisa, kar je izjemnega pomena za bralce Gorenjskega glasa.” 

Marija Volčjak, Direktorica, Gorenjski Glas d.o.o.

Lastništvo zaposlenih za nas pomeni delitev in prevzemanje odgovornosti za prihodnost podjetja. Od članov ekipe pričakujemo, da s časom, finančnimi sredstvi in drugo lastnino podjetja ravnajo gospodarno. Tudi družbeno gledano model solastništva pripomore h grajenju kulture prevzemanja odgovornosti, ki je sestavni del prodornih, inovativnih in dolgoročno vzdržnih podjetij.”

Luka Ločniškar in Tilen Stenovec, Ustanovitelja podjetja Hudlajf d.o.o.

Lastništvo predstavlja možnost vplivati na usmeritve podjetja skozi nadzorni svet. Večji vpliv na delovne pogoje prinaša tudi odgovornost za poslovanje in pravico do rezultatov poslovanja.”

Dr. Janez Rihtaršič, Direktor razvoja in raziskav, Domel Holding d.d.

Večina zaposlenih, ki vstopijo v lastniško shemo našega podjetja, si želi postati del podjetja, del zgodbe »We Are Dewesoft«. Motivacija za delo se s tem krepi. Glede na pravila se morajo novo zaposleni dve leti potruditi in prispevati k uspehu, da dobijo pravico vstopiti v lastništvo. Tudi ta del se je pokazal kot zelo motivacijski.”

Andrej Orožen, Direktor Dewesoft d.o.o.

Naš rek je skupen. Lastništvo v podjetju je podobno kot pri družini; velika odgovornost in obveza za nenehno dvigovanje kvalitete življenja s skrbjo za zaposlene in kupce.”

Damjan Burger, Direktor M-Tom

V podjetju 3fs d.o.o. nas že od samega začetka motivira najzahtevnejša tehnologija, najboljši servis, za najbolj zahtevne trge sveta, zaradi česar moramo primerno motivirati zaposlene. Higienski minimum, kot so plača, delovno okolje in izzivi, presegamo s solastništvom zaposlenih – približno 25% naših zaposlenih je del solastništva spin off podjetij, v prihodnosti bomo pa to prakso še nadgradili.”

Andraž Logar, Direktor, 3fs d.o.o.