Inštitut za ekonomsko demokracijo

Storitve

Podjetjem svetujemo na področju lastniških shem in razvojnih programov.

Podjetja ESOP imajo:

50% manj možnosti, da v roku 10ih let prenehajo delovati

6 X manj možnosti, da svojim zaposlenim podajo odpoved

3,4% višjo rast prodaje

4 do 5% višjo produktivnost

Opravljamo svetovalno delo na področju lastniškega in organizacijskega prestrukturiranja podjetij. Spodbujamo solastniške sheme zaposlenih ter vzpostavitev participativnih delovnih mest.

Delamo predvsem s majhnimi in srednje velikimi podjetji (d.o.o. in d.d.) iz različnih sektorjev in industrij. 

  Štiri dimenzije organizacijskega uspeha

  Razumem kot lastnik

  Orodja, veščine in znanja, ki so potrebne za razumevanje poslovnih odločitev.

  Razmišljam kot lastnik

  Transparentnost finančnih podatkov, ki se uporablja v namen informiranja ali odločanja.

  Odločam kot lastnik

  Sistem sodelovanja v odločitvah, ki dosega več avtonomije v okviru delovnega mesta in postavlja jasne meje soodločanja.

  Postajam lastnik

  Lastništvo podjetja poveže znanje, informacije in odločanje neposredno s finančno spodbudo za zaposlene.

   

  Na inštitutu podjetjem pomagamo pri vzpostavljanju vseh štirih dimenzij organizacijskega uspeha. V za namen ponujamo dve vrsti programov:

  Lastniški programi

  Pravno in administrativno svetovanje pri vzpostavitvi solastniške sheme za zaposlene

  Lastniski programi

  Program usposabljanja

  Izobraževanja in mentorstvo pri grajenju participativne organizacijske kulture