Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Sebastjan Pikl

Finančna administracija in mednarodno povezovanje

Sebastjan je so-ustanovitelj in trenutni direktor Inštituta NOVUM, zavoda za strateške in aplikativne raziskave, ki delujejo na področju analize politik, političnega komuniciranja in vizualnih medijev.  Sebastjan je tudi soustanovitelj in eden od sodelavcev v zadrugi “Dobrote”, podjetju, ki deluje po načelih socialnega podjetništva. Dobrote je partner v inovativnem pilotnem projektu zbiranja in ponovne uporabe starih oblačil in tekstila v Sloveniji in trenutno zaposluje 6 težje zaposljivih oseb ob tem pa nenehno raste ter se razvija.
Sodeloval je tudi kot svetovalec pri različnih komunikacijskih projektih, med drugim na kampanji za nekdanjega predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka v letu 2007. Njegovi hobiji so odrsko uprizarjanje, učenje igre in veslanje.