Inštitut za ekonomsko demokracijo

Razvojni programi

Podjetjem pomagamo zgraditi participativno organizacijsko kulturo

Želite zagotoviti delovno okolje, ki bo vaše zaposlene motiviralo? Ne veste, kako doseči več organizacijske pripadnosti pri mlajših generacijah? Želite, da zaposleni razumejo logiko poslovnih odločitev?

Podjetjem ponujamo izvedbo Razvojnega programa, s pomočjo katerega lahko vzpostavite participativno kulturo na delovnem mestu.*

Razvojni program ima tri module, ki postavijo tri (izmed štirih) temeljev organizacijskega uspeha: 

Razumem kot lastnik

Orodja, veščine in znanja, ki so potrebne za razumevanje poslovnih odločitev.

Razmišljam kot lastnik

Transparentnost finančnih podatkov, ki se uporablja v namen informiranja ali odločanja.

Odločam kot lastnik

Sistem sodelovanja v odločitvah, ki dosega več avtonomije v okviru delovnega mesta in postavlja jasne meje soodločanja.

Kontaktirajte nas: 

* Razvojni program lahko stoji neodvisno od lastniške strukture podjetja, vendar se priporoča, da se ga dopolni z Lastniškim programom. V tem smislu lahko služi kot uvod ali pa nadaljevanje solastništva zaposlenih.