PRENOS LASTNIŠTVA

Na inštitutu ponujamo učinkovit in odgovoren model za prenos lastništva in vodenja MSP, ki je vzpostavljen po vzoru dobre prakse iz ZDA.

Prenos podjetja na zaposlene

Staranje ustanoviteljev malih in srednje velikih podjetij (MSP) bo v nekaj letih velika preizkušnja za sektor, ki je hrbtenica slovenskega gospodarstva. Na ta problem opozarjajo številne domače in evropske organizacije.

Pogosto se zgodi, da ni primernega Naslednika za lastništvo in vodenje podjetja. Prodaja konkurenci ali tujemu investitorju je lahko zelo tvegana, še posebej za številna lokalno odgovorna podjetja izven urbanih centrov.

Prenos lastništva zahteva pravočasno pripravo lastnikov MSP. Ena izmed možnostih je, da lastniki omogočijo svojim zaposlenim, da ti odkupijo njihove delnice (oz. deleže) iz naslova odloženih prihodkov podjetja. Ameriški ESOP je najbolj uspešen model za prenos lastništva, ki deluje po teh principih; na IED smo ga prilagodili tako, da ga je mogoče vzpostaviti v slovenskih podjetjih.

Z odločitvijo za slovenski ESOP bodo podjetniki poplačani za svoje življenjsko delo, hkrati pa bodo poskrbeli za nagradi zaposlenih, ki so pripomogli k uspehu podjetij.

Podjetnike in lastnike MSP bi prosili, da izpolnijo kratko anketo (2 min) o načrtovanju prenosa lastništva na spodnji povezavi.

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo