Inštitut za ekonomsko demokracijo

Predlogi politik

Preglejte predloge politik za Slovenijo in EU

MrcelaVideo

Demokratizacija platform za delo (ANG)

Digitalne platforme so dober primer tehnološkega napredka, kjer so negativne posledice inovacije eksternalizirane. Trenutno obstajata dve strategiji regulacije negativnih učinkov. Mi predlagamo komplementarno strategijo, ki bi vzpostavila delavsko lastništvo pri obstoječih platformah. 
European ESOP

Vladna pomoč in Covid-19 (ANG)

Vlada pripravlja različne ukrepe za pomoč podjetjem, ki so se zaradi COVID-19 znašla v likvidnostnem krču. Pri tem je nujno zagotoviti, da bo paket na najboljši način naslovil interese slovenskih državljanov.

MrcelaVideo

Uvodna študija ZLZD (SLO)

Na Inštitutu ED smo v letu 2020 pripravili predlog novega Zakona o lastniški zadrugi delavcev. Predlog zakona vzpostavlja model lastništva zaposlenih po vzoru ameriške ESOP prakse, politično bo predvidoma obravnavan jeseni leta 2021. 
European ESOP

Evropski zadružni ESOP (ANG)

David P. Ellerman in Tej Gonza sta v sodelovanju z Evropsko federacijo za lastništvo zaposlenih ustvarila model evropskega ESOP modela za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki temelji na lokalni zadružni tradiciji ter dobri praksi iz ZDA.

MrcelaVideo

Marcora za Evropo (ANG)

 V članku raziskovalci IED predstavijo Marcora model iz Italije, ki delavcem omogoča finančni mehanizem, s katerim lahko odkupijo podjetja v likvidnostnih težavah. Razložijo, zakaj sploh potrebujemo tak model in razvijejo generični model, ki ga je mogoče uzakoniti v drugih državah članicah.
COVID19

Apel slovenski vladi v času koronakrize (SLO)

Slovenska vlada pripravlja interventne zakona za pomoč podjetjem v krizi. Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo smo napisali predlog, ki bi zagotovil demokratizacijo davkoplačevalskih sredstev.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo