Inštitut za ekonomsko demokracijo

Predlogi politik

Preglejte predloge politik za Slovenijo in EU

MrcelaVideo

Uvodna študija

Na Inštitutu ED smo v letu 2020 pripravili predlog novega Zakona o udeležbi delavcev v lastništvu. Predlog zakona vzpostavlja model lastništva zaposlenih po vzoru ameriške ESOP prakse, politično bo predvidoma obravnavan jeseni leta 2021.
European ESOP

Vladna pomoč in Covid-19 (ANG)

Vlada pripravlja različne ukrepe za pomoč podjetjem, ki so se zaradi COVID-19 znašla v likvidnostnem krču. Pri tem je nujno zagotoviti, da bo paket na najboljši način naslovil interese slovenskih državljanov.

MrcelaVideo

Marcora za Evropo (ANG)

 V članku raziskovalci IED predstavijo Marcora model iz Italije, ki delavcem omogoča finančni mehanizem, s katerim lahko odkupijo podjetja v likvidnostnih težavah. Razložijo, zakaj sploh potrebujemo tak model in razvijejo generični model, ki ga je mogoče uzakoniti v drugih državah članicah.
European ESOP

Evropski ESOP (ANG)

David P. Ellerman in Tej Gonza sta v sodelovanju z Evropsko federacijo za lastništvo zaposlenih ustvarila model evropskega ESOP modela za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki temelji na lokalni zadružni tradiciji ter dobri praksi iz ZDA.

COVID19

Apel slovenski vladi v času koronakrize (SLO)

Slovenska vlada pripravlja interventne zakona za pomoč podjetjem v krizi. Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo smo napisali predlog, ki bi zagotovil demokratizacijo davkoplačevalskih sredstev.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo