Inštitut za ekonomsko demokracijo

Posnetki dogodkov

Oglejte si posnetke predavanj, konferenc in okroglih miz.

MrcelaVideo

Domel in lastništvo zaposlenih - Matjaž Čemažar

Na drugem pogovoru ob jutranji kavi smo gostili mag. Matjaža Čemažarja, direktorja podjetja Domel Holding d.d. Domel je največje slovensko podjetje v lasti zaposlenih in predstavlja odlično prakso, iz katere se lahko veliko naučimo. Z g. Čemažarjem se je pogovarjal mag. Tej Gonza, direktor Inšituta ED.

OroženVideo

Izkušnje iz ZDA: ESOP in lastništvo zaposlenih (ENG)

Več kot 7,000 podjetij v ZDA, ki zaposlujejo približno 14,4 milijona delavcev, ima vzpostavljene inkluzivne sheme so-lastništva zaposlenih. Dr. David P. Ellerman v posnetku na kratko predstavi zgodovino za ameriškim Employee Stock Ownership Plan (ESOP) modelom ter opiše glavne elemente, ki so ta model naredili tako uspešnega.

 

OroženVideo

Kultura lastništva na delovnem mestu: Meje soodločanja (ENG)

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za podjetja v lasti zaposlenih je kultura lastništva, ki definira meje soodločanja in participacije zaposlenih, ključna za uspeh. V predavanju Dr. Christopher Mackin predstavi pregled tematik za izobraževanja in treninge, s katerimi opolnomočimo zaposlene ter hkrati postavimo jasne meje menedžmenta.

MrcelaVideo

Aleksandra Kanjuo Mrčela – Predsodki in realnost lastništva zaposlenih (SLO)

Je lastništvo zaposlenih korak v socialistično preteklost? Vodi v kaos na delovnem mestu? Ali odločitvena pravica zaposlenih v podjetju negativno vpliva na indikatorje poslovne uspešnosti? Prof. Mrčela pove, da obstaja razlika v tem, kaj lastništvo zaposlenih je in kako se do tega lastniškega modela pogosto opredeli javnost. Povzame izsledke številnih raziskav, ki kažejo, da lastništvo zaposlenih ni samo družbeno odgovorna odločitev, temveč je tudi odločitev za bolj trajnostno in uspešno poslovanje.

BerkopecVideo

Gregor Berkopec – ESOP piloti in predlog zakonodaje v Sloveniji (SLO)

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka Inštituta za ekonomsko demokracijo, v svoji predstavitvi pove, kakšne so davčne posledice implementacije ESOP modela v okviru trenutne zakonodaje. Opiše tudi predlog zakonske spremembe, ki smo ga pripravili na inštitutu, da bi davčno razbremenili prenos lastništva podjetij v roke zaposlenih.

MrcelaVideo

Generacijske spremembe in vodenje podjetij - M. Lavtar

Četrti pogovor z Miho Lavtarjem, direktorjem Optiweba s približno 70 zaposlenimi, se je osredotočil na vprašanje generacijskih sprememb in njihovega vpliva na vodenje podjetij. Pogovarjali smo se o konfliktu generacijskih vrednot, o motivaciji milenijcev in o učinkoviti komunikaciji. Velik potencial za naslavljanje generacijskih razlik smo prepoznali v lastništvu zaposlenih in participativnih metodah vodenja podjetij.
MrcelaVideo

Možnosti za lastniško nasledstvo v podjetjih - Nina S. Kavčnik

Hrbtenica slovenskega gospodarstva so majhna in srednje velika podjetja. Dejstvo je, da se bo večina teh podjetij primorana soočiti z izzivom lastniškega nasledstva. O tem, kako reševati ta problem, sta se z mag. Nino S. Kavčnik pogovarjala mag. Tej Gonza, direktor IED in Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka IED.
OroženVideo

Tullis Russell in prenos lastništva podjetja na 1500 zaposlenih (ENG)

Dr. David Erdal je bil lastnik in direktor Tullis Russell, velikega podjetja za predelavo papirja na Škotskem. V predavanju predstavi proces prenosa lastništva na zaposlene – od zasnove, dvomov, izzivo do izvedbe. Kaj so ključne podrobnosti, ki zaznamujejo prenos podjetja na zaposlene, kakšni so učinki na poslovanje? Predstavitev bo vključevala primere drugih uspešnih zgodb lastništva zaposlenih, ki so v pripravah Erdala opogumile za ta model. Govora bo tudi o izsledkih njegove doktorske raziskave, v kateri se je ukvarjač s pozitivnimi družbenimi učinki ekonomske demokracije. 

OroženVideo

Principi finančnega opismenjevanja zaposlenih (ENG)

V svojem predavanju se Bill Fotsch posveti principu odprtih knjig oziroma “Open Book Management”, ki zaposlene opremi za razumevanje poslovne logike ter uči lastnike/menedžerje pomena aktivnega vključevanja v odločitvene procese. Metoda dopolnjuje princip kulture lastništva na delovnem mestu, ki nam jo je predstavil Christopher Mackin, hkrati pa je komplementarna inkluzivnih lastniškim strukturam za podjetja.

OroženVideo

Ekonomska demokracija: Obrniti gospodarstvo na bolje (SLO)

Ekonomske politike levice so tudi danes pretežno ujete v navideznem konfliktu med državo in trgom. V tem leve politike ne ponujajo odgovorov za izzive 21. stoletja. Ponovno je potrebno razmisliti o odmiku države o njene neoliberalne vloge, hkrati pa je ključno, da se znotraj tržnega gospodarstva vzpostavijo bolj pravične strukture.
OroženVideo

Andrej Orožen – Dewesoft in lastništvo zaposlenih (SLO)

Andrej Orožen, direktor in so-ustanovitelj Dewesoft d.o.o., govori o tem, s kakšnimi težavami se v podjetju srečujejo pri vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij zaradi neustrezne zakonodaje v Sloveniji. Opiše model lastništva zaposlenih, ki so ga vzpostavili v Dewesoftu.

MrcelaVideo

Cosylab d.d. - Marko Pleško

Na tretjem pogovoru ob jutranji kavi smo gostili dr. Marka Pleška, direktorja podjetja Cosylab d.d. Vsi obstoječi delničarji Cosylab d.d. so tudi zaposleni v družbi. V pogovoru z dr. Pleškom smo se osredotočili na vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo in v odločevalske procese preko t.i. open book managementa.
ChrisKenVideo

Slovenski model za lastništvo zaposlenih po vzoru ESOP prakse (SLO)

Gonza in Berkopec na predavanju predstavita predlagan slovenski generični model za prenos lastništva na zaposlene. Model je vzpotavljen na ESOP mehanizmu financiranja in pravilih delovanja, hkrati pa nadaljuje močno evropsko zadružno prakso. Slovenski ESOP je mogoče vzpostaviti v delniških družbah (d.d.) in družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Predstavila sta tudi izsledke nedavne študije primera, ki primerja davčno učinkovitost našega modela v primerjavi s konkurenčnimi modeli lastništva zaposlenih v Sloveniji.

ChrisKenVideo

Dan Kenary in Christopher Mackin – Harpoon Brewery, ESOP (ENG)

Dan Kenary, direktor Harpoon Brewery iz Bostona in Christopher Mackin, predsednik Ownership Associates sta se pogovarjala o tem, kaj je ameriški ESOP model in kako so ga vzpostavili v njihovem podjetju s 300 zaposlenimi. Kenary predstavi izzive in prednosti lastništva zaposlenih ter pojasni, zakaj bi moral o tem modelu razmišljati vsak lastnik podjetja.

PanelVideo

Ekonomska demokracija? Panel z gosti konference (ENG)

Moderatorka: Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Gostje: David P. Ellerman (ZDA), Andrej Orožen (SLO), Dan Kenary (ZDA) and Christopher Mackin (ZDA)

EllermanVideo

David P. Ellerman – Slovenski ESOP model za so-lastništvo zaposlenih (ENG)

Dr. David P. Ellerman, nekdanji svetovalec na Svetovni Banki, danes predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo v Sloveniji, v kratkem predavanju opiše ameriški model za vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij, ki temelji na ameriškem Employee Stock Ownership Plan oz. ESOP.