Inštitut za ekonomsko demokracijo

Participativno vodenje – jedro lastniške kulture v ESOP podjetjih

Avtorica: Leja Drofenik Štibelj

Participativno vodenje – jedro lastniške kulture v ESOP podjetjih

Lastniška kultura je živi v vsakodnevnih aktivnosti zaposlenih-lastnikov. Eden od pomembnih dejavnikov lastniške kulture je razvoj veščin participativnega vodenja. V ESOP podjetjih je participativno vodenje razumljeno kot sposobnost vplivanja, vodenja in usmerjanja drugih z namenom doseganja skupnega cilja.

Podjetja so pri oblikovanju participativnega vodenja običajno najuspešnejša, ko naj gledajo celostno in zasledujejo odgovor na vprašanje: Katere veščine in načine obnašanja potrebujejo zaposleni-lastniki, da bodo le-ti v podporo uspešnemu poslovanju in kulturi podjetja?

V splošnem imamo pri tem v mislih temeljne veščine, ki naj bi jih osvojili vsi zaposleni in posebne veščine, ki so posebej zaželene pri nadrejenih, menedžerjih in vodstvenem kadru. Uspešen sistem oblikovanja participativnega vodenja opremi ljudi z veščinami, ki jih potrebujejo, ko rastejo in se razvijajo skupaj s podjetjem, katerega lastniki so.

Temeljne veščine, ki naj bi jih osvojili skoraj vsi zaposleni, so naslednje:

Čustvena inteligenca zajema čustvene in socialne veščine, ki nam pomagajo razumeti in izražati naša čustva, razumeti čustva drugih ter nas usmerjati v interakcijah z drugimi. Pomembna je predvsem z vidika razvijanja samozavedanja in empatije ter pri izgradnji dobrih odnosov z drugimi. Čedalje več raziskav kaže, da je razvita čustvena inteligenca bistveno močnejši dejavnik uspeha kot osvojene tehnične veščine ali IQ.

Preseganje razlik pomeni prepoznati lastni osebnostni tip in tip osebnosti drugih. Znanje o različnih temperamentih in načinih zaznavanja nam bo pomagalo pri prepoznavanju čustvenih potreb sodelavcev in nas posledično vodilo do uspešnega sodelovanja z različnimi ljudmi. Usposabljanja, ki ljudi učijo ljudi delati z različnimi tipi osebnosti, so uporabna predvsem za podjetja, katerih zaposleni, stranke ali kupci so različnih narodnosti, saj omogočajo zaposlenim-lastnikom boljše sodelovanje z ljudmi različnih kultur in tipov osebnosti.

Komunikacijske veščine opremijo zaposlene s sposobnostjo aktivnega poslušanja, dajanja in prejemanja povratnih informacij, obvladovanja konfliktov ter učinkovitega spraševanja oziroma postavljanja pravih vprašanj.

Skoraj vsako podjetje, ki pomaga svojim zaposlenim-lastnikom pri razvoju temeljih veščin, ima od tega številne koristi. Učenje veščin participativnega vodenja pomaga vsem ali vsaj veliki večini zaposlenih pri iskanju skupnega jezika v podjetju, saj zaposleni lažje prepoznajo razlike v osebnostih in tako morebitne konflikte produktivno razrešijo. Rezultat tega pa je kolektivno zavedanje, da gradijo kulturo spoštovanja in transparentnosti.

Veščine participativnega vodenja lahko zaposlenim lastnikom koristijo tudi v njihovem vsakdanjem življenju izven delovnega mesta, saj jim veščine boljšega poslušanja in bolj razvite empatije pridejo prav tudi v interakcijah z družinskimi člani in prijatelji. Kvalitetnejša in bolj zdrava razmerja v času izven delovnega mesta pa vodijo do večjega zadovoljstva zaposlenih-lastnikov in do večje produktivnosti na delovnem mestu.

0 Comments

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen.