Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva, ki zaposlene v Sloveniji in širše opolnomoča, da razmišljajo in delujejo kot lastniki podjetja, v katerem delajo. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva, ki zaposlene v Sloveniji in širše opolnomoča, da razmišljajo in delujejo kot lastniki podjetja, v katerem delajo. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

Naše poslanstvo

Z uvajanjem inovativnih modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja podjetij spodbujamo socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, družbeno in okoljsko trajnost, dostojanstvo delavcev in v skupnost zasidrano lastništvo podjetij.

Naše poslanstvo

Z uvajanjem inovativnih modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja podjetij spodbujamo socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, družbeno in okoljsko trajnostnost, dostojanstvo delavcev in v skupnost zasidrano lastništvo podjetij.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Ekipa IED

David Ellerman

Predsednik

Tej Gonza

Direktor

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Predsednica Strokovnega odbora IED

Sara Lucu

Vodja projektne pisarne

Eva Kraljič

Vodja komunikacijskega oddelka

Kosta Marco Juri

Vodja raziskovalnega in policy oddelka

Vlasta Radan

Administratorka projektne pisarne

Sebastjan Pikl

Finančna administracija in mednarodno povezovanje

Mina Ličen

Oddelek za delo s podjetji

Gregor Berkopec

Pravni oddelek

Brin Kaplan

Pripravnik

Strokovni odbor

Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela, PhD, FDV (SLO) 
Predsednica Strokovnega odbora

Prof. Noam Chomsky, PhD, častni član IED (ZDA)

Christopher Mackin, PhD, Ownership Associates Inc. (USA)

Graeme Nuttall, Fieldfisher (UK)

Kyla Alterman, Ownership Associates Inc. (UK)

Jon ShellSocial Capital Partners (CA)

Ginny Vanderslice, Praxis Consulting Inc. (USA)

Nicolas Aubert, Aix-Marseille University (FR)

Jack Moriarty, Ownership America (USA)

Pascale Nieuwland-Jansen, SNPI (NL)

Matjaž Čemažar, Domel d.d. (SLO)

Mark Pleško, Cosylab d.d. (SLO)

Aleš Dolenc, M-Sora d.d. (SLO)

Miha Lavtar, Optiweb d.o.o. (SLO)

Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela, PhD, FDV (SLO)

Sandi Češko, Studio Moderna Brands International (SLO)

Mag. Aleksander Igličar, SEB (SLO)

John Case, Employee-Owned America (USA)

David Erdal, PhD, Tullis Russell (UK)

Prof. Jože P. Damijan, PhD, SEB (SLO)

Prof. Marko Jaklič, PhD, SEB (SLO)

David P. Ellerman, PhD, IED (USA)

Prof. Rudi Rizman, PhD (SLO)

Vladimir Kreačič (SLO)

Bogdan Biščak (SLO)

Marko Funkl –  so-ustanovitelj (SLO)

Strokovni odbor

Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela, PhD, FDV (SLO) 
Predsednica Strokovnega odbora

 

Prof. Noam Chomsky, PhD, častni član IED (USA)

Christopher Mackin, PhD, Ownership Associates Inc. (USA)

Graeme Nuttall, Fieldfisher (UK)

Kyla Alterman, Ownership Associates Inc. (USA)

Jon Shell, Social Capital Partners (CA)

Ginny Vanderslice, Praxis Consulting Inc. (USA)

Nicolas Aubert, Aix-Marseille University (FR)

Jack Moriarty, Ownership America (USA)

Pascale Nieuwland-Jansen, SNPI (NL)

Matjaž Čemažar, Domel d.d. (SLO)

Mark Pleško, Cosylab d.d. (SLO)

Aleš Dolenc, M-Sora d.d. (SLO)

Miha Lavtar, Optiweb d.o.o. (SLO)

Sandi Češko, Studio Moderna Brands International (SLO)

Mag. Aleksander Igličar, SEB (SLO)

John Case, Employee-Owned America (USA)

David Erdal, PhD, Tullis Russell (UK)

Prof. Jože P. Damijan, PhD, SEB (SLO)

Prof. Marko Jaklič, PhD, SEB (SLO)

David P. Ellerman, PhD, IED (USA)

Prof. Rudi Rizman, PhD (SLO)

Vladimir Kreačič (SLO)

Bogdan Biščak (SLO)

Marko Funkl –  so-ustanovitelj (SLO)