Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva, ki zaposlene v Sloveniji in širše opolnomoča, da razmišljajo in delujejo kot lastniki podjetja, v katerem delajo. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva, ki zaposlene v Sloveniji in širše opolnomoča, da razmišljajo in delujejo kot lastniki podjetja, v katerem delajo. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

Naše poslanstvo

Z uvajanjem inovativnih modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja podjetij spodbujamo socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, družbeno in okoljsko trajnost, dostojanstvo delavcev in v skupnost zasidrano lastništvo podjetij.

Naše poslanstvo

Z uvajanjem inovativnih modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja podjetij spodbujamo socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, družbeno in okoljsko trajnostnost, dostojanstvo delavcev in v skupnost zasidrano lastništvo podjetij.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Kako ga uresničujemo

RAZISKOVALNO DELO IN OBLIKOVANJE POLITIK

Na IED Preučujemo najboljšo prakso iz tujine, razvijamo nove modele lastništva in podajamo zakonodajne predloge za spodbujanje in regulacijo lastništva zaposlenih v regiji.

DELO S PODJETJI

Podjetjem nudimo celostne rešitve za vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja. Od finančnih analiz in lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije individualno prilagojenih razvojno-izobraževalnih programov do komunikacijskih strategij – spremljamo vas na celotni poti.

ZAGOVORNIŠTVO

Z vpostavljanjem močne digitalne prisotnosti, organizacijo javnih dogodkov ter grajenjem mednarodnih mrež zagovorništva ozaveščamo in spodbujamo javni in politični interes za lastništvo zaposlenih.

Ekipa IED

David Ellerman

Predsednik

Tej Gonza

Direktor

Gregor Berkopec

Vodja pravnega oddelka

Sebastjan Pikl

Vodja oddelka za politično komunikacijo

Erika Funa

Vodja izobraževalnega oddelka

Sara Lucu

Izobraževalni oddelek

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Strokovni odbor in raziskovalni oddelek

Kosta Marco Juri

Raziskovalec in oblikovalec

Vlasta Radan

Arhivi in administracija

Strokovni odbor

Prof. Noam Chomsky, PhD, častni član IED
Christopher Mackin, PhD, Ownership Associates Inc.
Matjaž Čemažar, Domel d.d.
Kyla Alterman, Ownership Associates Inc.
Ginny Vanderslice, Praxis Consulting Inc.
Mark Pleško, Cosylab d.d.
Aleš Dolenc, M-Sora d.d.
Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela, PhD, FDV
Sandi Češko, Studio Moderna Brands International
Miha Lavtar, Optiweb d.o.o.
Mag. Aleksander Igličar, SEB
John Case, Employee-Owned America
David Erdal, PhD, Tullis Russell
Prof. Jože P. Damijan, PhD, SEB
Prof. Marko Jaklič, PhD, SEB
David P. Ellerman, PhD, IED
Prof. Rudi Rizman, PhD
Vladimir Kreačič
Bogdan Biščak
Marko Funkl –  so-ustanovitelj

Experts' board

Prof. Noam Chomsky, PhD, častni član IED


Christopher Mackin, PhD,
Ownership Associates Inc.


Matjaž Čemažar,
Domel d.d.


Kyla Alterman,
Ownership Associates Inc.


Ginny Vanderslice,
Praxis Consulting Inc.


Mark Pleško,
Cosylab d.d.


Aleš Dolenc,
M-Sora d.d.


Prof. Aleksandra Kanjuo
Mrčela, PhD,
FDV


Sandi Češko,
Studio Moderna Brands International


Miha Lavtar,
Optiweb d.o.o.


Mag. Aleksander Igličar,
SEB


John Case,
Employee-Owned America


David Erdal,
PhD, Tullis Russell


Prof. Jože P. Damijan,
PhD, SEB


Prof. Marko Jaklič,
PhD, SEB


David P. Ellerman,
PhD, IED


Prof. Rudi Rizman,
PhD


Vladimir Kreačič


Bogdan Biščak


Marko Funkl –  IED Co-founder