Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Mina Ličen

Oddelek za delo s podjetji

Mina Ličen je diplomirala iz Finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko UL leta 2011, leta 2013 magistrirala iz računovodstva in revizije in leta 2019 zaključila doktorski študij na Ekonomski fakulteti UL. Od leta 2014 je zaposlena na katedri za Računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti UL, v letu 2021 je pridobila naziv docentke in v 2022 postala nosilka in sonosilka šestih računovodskih predmetov na Ekonomski fakulteti Poleg predavanj je aktivna tudi na raziskovalnem področju. Raziskuje na področju poslovodnega računovodstva, vedenjske ekonomije in nevroekonomije. Osredotoča se na proučevanje odločanja, sprejemanja tveganja in učinka denarnih in nedenarnih spodbud na vedenje, motivacijo in trud. Njena bibliografija obsega več izvirnih znanstvenih člankov in številne znanstvene in strokovne prispevke na uveljavljenih mednarodnih in domačih konferencah. Z Inštitutom za ekonomsko demokracijo sodeluje od leta 2022, kjer je zadolžena za področje finančne pismenosti in vodenja z odprtimi knjigami (open book management – OBM)