Inštitut za ekonomsko demokracijo

Krizna odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Avtorica: mag. Leja Drofenik Štibelj

CICOPA

Leto 2020 je številna podjetja soočilo z velikimi izzivi, nekaj podobnega pa pričakujemo tudi v letu 2021. Kako se na krizo odzovejo podjetja v lasti zaposlenih v primerjavi s tradicionalnimi podjetji?

Nedavno objavljena študija kaže, da so se med pandemijo ESOP podjetja izkazala bolje kot podjetja, ki niso v lasti zaposlenih. Zaposleni v ESOP podjetjih so v splošnem bolj optimistični, glede tega da se bodo v določenem trenutku vrnili k običajni poslovni dejavnosti. 

Podobno študijo na temo uspešnosti in vedenja podjetij v lasti zaposlenih med recesijo med letoma 2008 in 2010 in nadalje tudi v letu 2020 so izvedli na Rutgers univerzi v sodelovanju z Nacionalnim centrom za raziskovanje mnenja na Univerzi v Chicagu. Študija ugotavlja, da je večina podjetij z ESOP strukturo:

• znatno boljša od ostalih podjetij pri ohranjanju delovnih mest,

• v večji meri ohranja obseg delovnih ur in višino plač; v omenjenem obdobju je če 27 odstotkov podjetij ESOP strukturo znižalo plače svojim zaposlenim v primerjavi z 57 odstotki drugih podjetij brez ESOP strukture. Glede zmanjšanja obsega delovnih ure, je bilo 16,4 odstotkov zaposlenih v ESOP podjetjih z zmanjšanim obsegom delovnih ur v primerjavi s 26 odstotki zaposlenih v drugih podjetjih.

• ESOP podjetja svojim zaposlenim v večji zagotavljajo zaščitne ukrepe kot druga podjetja; 85 ESOP podjetij je svoje zaposlene poslalo na delo od doma v primerjavi s 67 odstotki drugih podjetij, več ESOP podjetij pa je zaposlenim, ki so delali v prostorih podjetja, nudilo osebne zaščitne ukrepe, kot so maske in rokavice, ter zagotovilo dodatno razkuževanje in profesionalno čiščenje.

ESOP podjetja varnost delovnih mest postavlja visoko na lestvico prioritet, hkrati pa imajo zaposleni v teh podjetjih boljše veščine v delu s strankami in koristniki storitev, boljšo kulturo kolektivnega dela in več finančnega znanja.

Poleg tega je študija pokazala, da javna politika, ki spodbuja dolgoročno lastništvo zaposlenih, v času krize zagotavlja večjo stabilnost delovnih mest kot razna denarna izplačila na podlagi interventnih ukrepov.

Če se ustavimo še pri bolj splošni raziskavi, ki ni vezana na čas krize, vidimo, da je zanimanje Američanov za zaposlitev v podjetjih v lasti zaposlenih veliko. Skoraj tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da bi raje delali za podjetje, ki v lasti zaposlenih kot za podjetje, ki je v lasti zunanjih delničarjev ali vlade. Nezanemarljiv je tudi delež zaposlenih v zasebnem sektorju, ki ima v lasti lastniške deleže ali prejema  delež dobička tam, kjer so zaposleni. Takih je 47 odstotkov oziroma 59 milijonov zaposlenih.

Vsaka kriza znova dokaže, da so podjetja v lasti zaposlenih bolj odporna, predvsem pa zagotavljajo večjo varnost dohodkov za delavce.

0 Comments

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen.