KDO SMO?

Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED) je organizacija, ki deluje na področju gospodarstva, zakonodaje in izobraževanja. IED se ukvarja z lastništvom zaposlenih in ekonomsko demokracijo v Sloveniji in širši regiji.

Ustanovitelji

​Tej Gonza se zadnjih 10 let se posveča teoriji in praksi lastništva zaposlenih in demokratične participacije na delovnem mestu. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na Erasmus Univerzi v Rotterdamu, sedaj pa se v doktoratu ukvarja s slovenskim modelom lastništva zaposlenih. Je soustanovitelj in predsednik IED.

Tej Gonza
Gregor Berkopec

Gregor Berkopec je leta 2013 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot pravnik se je vključeval v številne nevladne projekte v Sloveniji. Leta 2015 se je zaposlil v pravnem oddelku Deloitte Ljubljana, kjer je svetoval na področjih investicij, združitev in prevzemov, korporativnega prava, varstva podatkov in delovnega prava. Leta 2017 je odšel na Holding Slovenske elektrarne, kjer se je kot pravnik ukvarjal predvsem z varstvom podatkov, delovnim pravom in participacijo delavcev v upravljanju. Danes je Berkopec neodvisni pravni svetovalec in eden izmed so-ustanoviteljev IED. ​

​Sebastjan Pikl je ustanovitelj in direktor NOVUM inštituta, ki deluje na področju strateških in aplikativnih raziskav, politične analitike, politične komunikacije in vizualnih medijev. Fokus NOVUM-a je na socialnem podjetništvu, temeljnem dohodku, človeških pravicah in aktivnem državljanstvu. Sebastjan je so-ustanovitelj in menedžer zadruge Dobrote, socialnega podjetja. Zadruga Dobrote se ukvarja z recikliranjem starih oblačil in tekstila v Sloveniji in zaposluje težje zaposljive. Sebastjan je svetoval na različnih komunikacijskih področjih, med drugim tudi pri kampanji bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka. Leta 2018 je bil del ustanovitvene ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo, kjer se ukvarja s finančno administracijo in politično komunikacijo.

Sebastjan Pikl
David Ellerman

David Ellerman ima doktorat iz matematike. Med leti 1992 in 2003 je delal na Svetovni banki, med drugim tudi kot pisec govorov za Josepha Stieglitza. Zadnjih 40 let objavlja znanstvene članke s področja teorije in prakse zadružništva, delavskega lastništva in drugih oblik demokratične organizacije  ospodarstva. V poznih 70ih letih 20. stoletja je so-ustanovil Industrial Cooperative Association (ICA), ki je prilagodila Mondragonov model zadružništva za ameriško gospodarstvo. V zgodnjih 90ih se je, takrat je bil tudi predsednik in ustanovitelj revizorskega podjetja EOS d.o.o., aktivno vključeval v proces privatizacije v vzhodni Evropi. Podjetjem je ponujal model prestrukturiranja, ki bi omogočil sistematično vključevanje delavcev v lastništvo privatiziranih gospodarskih družb. Ellerman je avtor generičnega ESOP modela, ki ga uporabljamo tudi v IED. Leta 2018 je bil del ekipe ustanoviteljev Inštituta za ekonomsko demokracijo in je član strokovnega odbora inštituta.

​Leja Drofenik Štibelj je magistrirala na Fakulteti za družbene vede na temo Spodbujanje udeležbe zaposlenih v lastništvu: primerjava pravne ureditve Velike Britanije in Slovenije. V okviru magistrskega dela in ob objavah strokovnih člankov je v obdobju zadnjih petnajstih let raziskovala področje udeležbe zaposlenih v lastništvu. Med leti 2014 in 2018 je bila članica vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo. S problematiko lastništva zaposlenih se je srečala v Združenju za delničarstvo zaposlenih (DEZAP), ki je v letih svojega delovanja pripravilo številne pobude za pravno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji ter organiziralo več seminarjev in mednarodnih konferenc. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za pravosodje in je članica strokovnega odbora Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Leja Drofenik Štibelj
Aleksandra Kanjuo Mrčela

Aleksandra Kanjuo Mrčela je profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Med letom 1999 in 2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov. Na Fakulteti za družbene vede je bila med leti 2007 in 2011 prodekanja. V svojem delu se večkrat dotakne ekonomske demokracije, večkrat je tudi kot mentorica sodelovala pri zaključnih nalogah na temo delavskega lastništva in demokratičnega upravljanja podjetij. Leta 2015 je postala predstojnica Doktorskega študija Univerze v Ljubljani. Bila je del ustanovne ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo in je članica strokovnega odbora inštituta.

Marko Funkl je svojo politično pot začel kot predsednik Zveze Študentskih Klubov Slovenije, kjer je poskušal reformirati takratne pravne nepravilnosti znotraj organizacije. Leta 2010 je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki se še danes aktivno ukvarja s socialno problematiko delavcev in prekarcev v Sloveniji. Kot diplomiran rusist je bil leta 2014 del ekipe, ki je ustanovila prevajalsko zadrugo Soglasnik. Danes je Funkl župan občine Hrastnik in ustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Marko Funkl

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: info@ekonomska-demokracija.si
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
Tej Gonza, predsednik IED
tej.gonza@ekonomska-demokracija.si

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
gregor.berkopec@ekonomska-demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
leja.stibelj@ekonomska-demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
sebastjan.pikl@ekonomska-demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo