Inštitut za ekonomsko demokracijo

Kdo smo?

IED sestavlja ekipa strokovnjakov na področju lastništva zaposlenih in participativne kulture.

Ekipa IED

David Ellerman

Tej Gonza

Gregor Berkopec

Predsednik

Magister ekonomije in doktor matematike na Boston University. Med leti 1992 in 2003 je na Svetovni Banki delal na področju privatizacije v tranzicijskih državah. Zadnjih 40 let je aktiven na področju ekonomske demokracije, je soustanovitelj Industrial Cooperative Association (ZDA), EOS d.o.o. (SLO) in Inštituta za ekonomsko demokracijo (SLO), kjer je trenutno predsednik. Ellerman je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih.

Direktor

Zadnjih deset let aktivno deluje na področju lastništva zaposlenih s praktičnim in teoretičnim pristopom. Magistriral leta 2016 s področja ekonomske demokracije v Rotterdamu, trenutno doktorski študent in mladi raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, kjer se ukvarja z modeli za odkupe podjetij s strani zaposlenih. Gonza je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih. Je soustanovitelj in direktor IED.

Vodja pravnega oddelka

Leta 2013 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot pravnik se je vključeval v številne nevladne projekte v Sloveniji. Leta 2015 se je zaposlil v pravnem oddelku Deloitte Ljubljana, kjer je svetoval na področjih investicij, združitev in prevzemov, korporativnega prava, varstva podatkov in delovnega prava. Leta 2017 je odšel na Holding Slovenske elektrarne, kjer se je kot pravnik ukvarjal predvsem z varstvom podatkov, delovnim pravom in participacijo delavcev v upravljanju. Berkopec je eden izmed so-ustanoviteljev in vodja pravnega oddelka IED.

David Ellerman

Predsednik

Magister ekonomije in doktor matematike na Boston University. Med leti 1992 in 2003 je na Svetovni Banki delal na področju privatizacije v tranzicijskih državah. Zadnjih 40 let je aktiven na področju ekonomske demokracije, je soustanovitelj Industrial Cooperative Association (ZDA), EOS d.o.o. (SLO) in Inštituta za ekonomsko demokracijo (SLO), kjer je trenutno predsednik. Ellerman je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih.

Tej Gonza

Direktor

Zadnjih deset let aktivno deluje na področju lastništva zaposlenih s praktičnim in teoretičnim pristopom. Magistriral leta 2016 s področja ekonomske demokracije v Rotterdamu, trenutno doktorski študent in mladi raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, kjer se ukvarja z modeli za odkupe podjetij s strani zaposlenih. Gonza je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih. Je soustanovitelj in direktor IED.

Gregor Berkopec

Vodja pravnega oddelka

Leta 2013 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot pravnik se je vključeval v številne nevladne projekte v Sloveniji. Leta 2015 se je zaposlil v pravnem oddelku Deloitte Ljubljana, kjer je svetoval na področjih investicij, združitev in prevzemov, korporativnega prava, varstva podatkov in delovnega prava. Leta 2017 je odšel na Holding Slovenske elektrarne, kjer se je kot pravnik ukvarjal predvsem z varstvom podatkov, delovnim pravom in participacijo delavcev v upravljanju. Berkopec je eden izmed so-ustanoviteljev in vodja pravnega oddelka IED.

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Leja Drofenik Štibelj

Sebastjan Pikl

Strokovni odbor in raziskovalni oddelek

Profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Med letom 1999 in 2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov in zaposlovanja. Na Fakulteti za družbene vede UL je bila med leti 2007 in 2011 prodekanja. Ekonomska demokracija je pomembna tema njenega raziskovanja in pedagoškega dela. Od leta 2015 je predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je vodja Centra za preučevanje organizacij in človeških virov na FDV UL. Je soustanoviteljica IED in članica strokovnega odbora.

Vodja izobraževalnega oddelka

Leta 2016  je magistrirala na Fakulteti za družbene vede. V obdobju zadnjih petnajstih let se aktivno ukvarja s področjem udeležbe zaposlenih v lastništvu in redno objavlja strokovne članke na temo lastništva zaposlenih. Med leti 2014 in 2018 je bila članica vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo. S problematiko lastništva zaposlenih se je srečala v Združenju za delničarstvo zaposlenih (DEZAP), ki je v letih svojega delovanja pripravilo številne pobude za pravno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji ter organiziralo več seminarjev in mednarodnih konferenc.

Finančna administracija in politična strategija

Ustanovitelj in direktor NOVUM inštituta, ki deluje na področju strateških in aplikativnih raziskav, politične analitike, politične komunikacije in vizualnih medijev. Fokus NOVUM-a je na socialnem podjetništvu, temeljnem dohodku, človeških pravicah in aktivnem državljanstvu. Sebastjan je so-ustanovitelj in menedžer zadruge Dobrote, socialnega podjetja. Zadruga Dobrote se ukvarja z recikliranjem starih oblačil in tekstila v Sloveniji in zaposluje težje zaposljive. Sebastjan je svetoval na različnih komunikacijskih področjih, med drugim tudi pri kampanji bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka. Leta 2018 je bil del ustanovitvene ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo, kjer se ukvarja s finančno administracijo in politično komunikacijo.

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Strokovni odbor in raziskovalni oddelek

Profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Med letom 1999 in 2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov in zaposlovanja. Na Fakulteti za družbene vede UL je bila med leti 2007 in 2011 prodekanja. Ekonomska demokracija je pomembna tema njenega raziskovanja in pedagoškega dela. Od leta 2015 je predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je vodja Centra za preučevanje organizacij in človeških virov na FDV UL. Je soustanoviteljica IED in članica strokovnega odbora.

Leja Drofenik Štibelj

Vodja izobraževalnega oddelka

Leta 2016  je magistrirala na Fakulteti za družbene vede. V obdobju zadnjih petnajstih let se aktivno ukvarja s področjem udeležbe zaposlenih v lastništvu in redno objavlja strokovne članke na temo lastništva zaposlenih. Med leti 2014 in 2018 je bila članica vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo. S problematiko lastništva zaposlenih se je srečala v Združenju za delničarstvo zaposlenih (DEZAP), ki je v letih svojega delovanja pripravilo številne pobude za pravno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji ter organiziralo več seminarjev in mednarodnih konferenc.

Sebastjan Pikl

Finančna administracija in politična strategija

Ustanovitelj in direktor NOVUM inštituta, ki deluje na področju strateških in aplikativnih raziskav, politične analitike, politične komunikacije in vizualnih medijev. Fokus NOVUM-a je na socialnem podjetništvu, temeljnem dohodku, človeških pravicah in aktivnem državljanstvu. Sebastjan je so-ustanovitelj in menedžer zadruge Dobrote, socialnega podjetja. Zadruga Dobrote se ukvarja z recikliranjem starih oblačil in tekstila v Sloveniji in zaposluje težje zaposljive. Sebastjan je svetoval na različnih komunikacijskih področjih, med drugim tudi pri kampanji bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka. Leta 2018 je bil del ustanovitvene ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo, kjer se ukvarja s finančno administracijo in politično komunikacijo.

Elena Galevska

Irena Semenič

Marko Funkl

Vodja marketinga

Diplomo je opravila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri trženja ter na Filozofski fakulteti v Skopju na smeri socialnega dela in socialne politike. Za svoje študijske uspehe je pridobila štipendijo. Sodelovala kot primerjalni analitik na Inštitutu za ekonomske raziskave v Ljubljani. Trenutno zaključuje magisterski študij na programu IMB v Ljubljani. Galevska se je leta 2020 pridružila ekipi na Inštitutu za ekonomsko demokracijo, kjer sodeluje pri finančnih analizah in trženju.

Komunikacijska specialistka

Kreativna komunikacijska specialistka spretna pri ustvarjanju zanimive vsebine za splet s strastjo do družbene pravice. Diplomo opravila na Ekonomski fakulteti smer Mednarodno poslovanje. V Franciji, Audencia Business School Nantes, zaključila diplomo v administraciji in pripravništvo v marketinški agenciji za vina. Med 2019-2021 v Sloveniji zaposlena v tehnološkem startup-u. Trenutno zaključuje magisterski študij sociologije na Fakulteti za družbene vede. Leta 2022 se je pridružila ekipi v pomoč pri administrativnih in marketinških projektih. 

Politična komunikacija

Svojo politično pot je začel kot predsednik Zveze Študentskih Klubov Slovenije, kjer je poskušal reformirati takratne pravne nepravilnosti znotraj organizacije. Leta 2010 je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki se še danes aktivno ukvarja s socialno problematiko delavcev in prekarcev v Sloveniji. Kot diplomiran rusist je bil leta 2014 del ekipe, ki je ustanovila prevajalsko zadrugo Soglasnik. Danes je Funkl župan občine Hrastnik in ustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Elena Galevska

Vodja marketinga

Diplomo je opravila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri trženja ter na Filozofski fakulteti v Skopju na smeri socialnega dela in socialne politike. Za svoje študijske uspehe je pridobila štipendijo. Sodelovala kot primerjalni analitik na Inštitutu za ekonomske raziskave v Ljubljani. Trenutno zaključuje magisterski študij na programu IMB v Ljubljani. Galevska se je leta 2020 pridružila ekipi na Inštitutu za ekonomsko demokracijo, kjer sodeluje pri finančnih analizah in trženju.

Irena Semenič

Komunikacijska specialistka

Kreativna komunikacijska specialistka spretna pri ustvarjanju zanimive vsebine za splet s strastjo do družbene pravice. Diplomo opravila na Ekonomski fakulteti smer Mednarodno poslovanje. V Franciji, Audencia Business School Nantes, zaključila diplomo v administraciji in pripravništvo v marketinški agenciji za vina. Med 2019-2021 v Sloveniji zaposlena v tehnološkem startup-u. Trenutno zaključuje magisterski študij sociologije na Fakulteti za družbene vede. Leta 2022 se je pridružila ekipi v pomoč pri administrativnih in marketinških projektih. 

Marko Funkl

Politična komunikacija

Svojo politično pot je začel kot predsednik Zveze Študentskih Klubov Slovenije, kjer je poskušal reformirati takratne pravne nepravilnosti znotraj organizacije. Leta 2010 je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki se še danes aktivno ukvarja s socialno problematiko delavcev in prekarcev v Sloveniji. Kot diplomiran rusist je bil leta 2014 del ekipe, ki je ustanovila prevajalsko zadrugo Soglasnik. Danes je Funkl župan občine Hrastnik in ustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Erika Funa

Kosta Marco Juri

Sara Lucu

Raziskovalni in izobraževalni oddelek

Magistrirala je na Univerzi v Leidnu iz mednarodnih odnosov s poudarkom na vprašanju revščine in institucionalne odgovornosti za socialno-ekonomske pravice. Pri Oxfam Ireland se je izpopolnjevala na področju pravične trgovine, pri Predstavništvu Evropske komisije pa na področju komunikacij. V nevladnem sektorju v Grčiji je delovala na področju neformalnega izobraževanja in promocije mednarodne mobilnosti. Raziskovalnemu oddelku IED se je priključila leta 2021.

Raziskovalec in oblikovalec

Leta 2020 je diplomiral iz mednarodnih in diplomatskih študij na Univerzi v Bologni. Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval na univerzi London School of Economics and Political Science, kjer je leta 2021 magistriral iz evropske politične ekonomije. Med letoma 2019 in 2020 je opravljal funkcijo člana italijanskega kolektiva Gibanja za demokracijo v Evropi (DiEM25). Je so-ustanovitelj mladinske politične organizacije ‘L’Europa Futura’.

Izobraževalni oddelek

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer Sociologija – Kadrovski menedžment s področja financiranja neprofitnih organizacij na področju kulture. Nato je magistrirala iz gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na temo raziskovanja pogovora o gledališču v gledališču. Med drugim je delala tudi kot organizatorka zbiranja sredstev pri Fundaciji za UNICEF Slovenija. Skozi leta delovanja se je ukvarjala predvsem z organizacijo in delo s skupinami ter načini za vzpostavitev pozitivnega okolja in ustvarjalne klime.

Erika Funa

Raziskovalni in izobraževalni oddelek

Magistrirala je na Univerzi v Leidnu iz mednarodnih odnosov s poudarkom na vprašanju revščine in institucionalne odgovornosti za socialno-ekonomske pravice. Pri Oxfam Ireland se je izpopolnjevala na področju pravične trgovine, pri Predstavništvu Evropske komisije pa na področju komunikacij. V nevladnem sektorju v Grčiji je delovala na področju neformalnega izobraževanja in promocije mednarodne mobilnosti. Raziskovalnemu oddelku IED se je priključila leta 2021.

Kosta Marco Juri

Raziskovalec in oblikovalec

Leta 2020 je diplomiral iz mednarodnih in diplomatskih študij na Univerzi v Bologni. Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval na univerzi London School of Economics and Political Science, kjer trenutno zaključuje magisterij s področja evropske politične ekonomije. Med letoma 2019 in 2020 je opravljal funkcijo člana italijanskega kolektiva Gibanja za demokracijo v Evropi (DiEM25). Je so-ustanovitelj mladinske politične organizacije ‘L’Europa Futura’.

Sara Lucu

Izobraževalni oddelek

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer Sociologija – Kadrovski menedžment s področja financiranja neprofitnih organizacij na področju kulture. Nato je magistrirala iz gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na temo raziskovanja pogovora o gledališču v gledališču. Med drugim je delala tudi kot organizatorka zbiranja sredstev pri Fundaciji za UNICEF Slovenija. Skozi leta delovanja se je ukvarjala predvsem z organizacijo in delo s skupinami ter načini za vzpostavitev pozitivnega okolja in ustvarjalne klime.

Strokovni odbor IED

Prof. Dr. Noam Chomsky, častni član IED

Dr. Christopher Mackin, Ownership Associates Inc.

Matjaž Čemažar, Domel d.d.

Kyla Alterman, Ownership Associates Inc.

Ginny Vanderslice, Praxis Consulting Inc.

Mark Pleško, Cosylab d.d.

Aleš Dolenc, M-Sora d.d.

Prof. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, FDV

Sandi Češko, Studio Moderna Brands International 

Miha Lavtar, Optiweb d.o.o.

Mag. Aleksander Igličar, SEB

John Case, Employee-Owned America

Dr. David Erdal, Tullis Russell

Prof. Dr. Jože P. Damijan, SEB

Prof. Dr. Marko Jaklič, SEB

Dr. David P. Ellerman, IED

Prof. DDr. Rudi Rizman

Vladimir Kreačič

Bogdan Biščak