Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Gregor Berkopec

Vodja pravnega oddelka

Gregor Berkopec je diplomiral na Pravni fakulteti v leta 2013. Leta 2015 je, po nekaj letih dela v FMCG in nevladnem sektorju, sprejel zaposlitev v pravnem oddelku Deloitta v Ljubljani, kjer so bila njegova glavna področja dela investicije, združitve in prevzemi, gospodarsko pravo in korporativno upravljanje, pravo varstva osebnih podatkov in delovno pravo. Leta 2017 je sprejel pozicijo pravnika pri največjemu slovenskemu proizvajalcu električne energije (Holding Slovenske elektrarne d.o.o.), kjer je pokrival področja energetskih pogodb, prevzemov in drugih projektov (vključno z IT), korporativnega upravljanja, delovnega prava, prava varstva osebnih podatkov in delavskega sodelovanja pri upravljanju gospodarskih družb. Trenutno je Gregor neodvisni pravni svetovalec ter soustanovitelj in Vodja pravnega oddelka in svetovanja pri Inštitutu za ekonomsko demokracijo, kjer je njegov glavni fokus pravno svetovanje gospodarskim družbam (in njihovim družbenikom/delničarjem ter zaposlenim) pri prenosu lastništva na zaposlene.