Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

Strokovni članki in študije

Evropski ESOP (SLO)

Predstavitev glavnih strukturnih značilnosti in pilotne implementacije modela lastništva zaposlenih 'Evropski ESOP'.

Marcora za Evropo (ANG)

V članku raziskovalci IED predstavijo Marcora model iz Italije, ki delavcem omogoča finančni mehanizem, s katerim lahko odkupijo podjetja v likvidnostnih težavah. Razložijo, zakaj sploh potrebujemo tak model in razvijejo generični model, ki ga je mogoče uzakoniti v drugih državah članicah.

Demokratizacija platform za delo (ANG)

Digitalne platforme so dober primer tehnološkega napredka, kjer so negativne posledice inovacije eksternalizirane. Trenutno obstajata dve strategiji regulacije negativnih učinkov. Mi predlagamo komplementarno strategijo, ki bi vzpostavila delavsko lastništvo pri obstoječih platformah.

Marcora za Slovenijo (ANG)

V članku raziskovalci IED predstavijo delovanje italijanskega zakona Marcora ter na osnovi podatkov iz Italije ocenijo potencialne učinke modela Marcora, če bi ta bil uveden v Sloveniji.

Uvodna študija ZLZD (SLO)

Na Inštitutu ED smo v letu 2020 pripravili predlog novega Zakona o lastniški zadrugi delavcev. Predlog zakona vzpostavlja model lastništva zaposlenih po vzoru ameriške ESOP prakse, politično bo predvidoma obravnavan spomladi leta 2023.

Evropski zadružni ESOP (ANG)

David P. Ellerman in Tej Gonza sta v sodelovanju z Evropsko federacijo za lastništvo zaposlenih ustvarila model evropskega ESOP modela za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki temelji na lokalni zadružni tradiciji ter dobri praksi iz ZDA.

Vladna pomoč in COVID-19 (ANG)

Vlada pripravlja različne ukrepe za pomoč podjetjem, ki so se zaradi COVID-19 znašla v likvidnostnem krču. Pri tem je nujno zagotoviti, da bo paket na najboljši način naslovil interese slovenskih državljanov.

Experts' board

Prof. Noam Chomsky, PhD, častni član IED


Christopher Mackin, PhD,
Ownership Associates Inc.


Matjaž Čemažar,
Domel d.d.


Kyla Alterman,
Ownership Associates Inc.


Ginny Vanderslice,
Praxis Consulting Inc.


Mark Pleško,
Cosylab d.d.


Aleš Dolenc,
M-Sora d.d.


Prof. Aleksandra Kanjuo
Mrčela, PhD,
FDV


Sandi Češko,
Studio Moderna Brands International


Miha Lavtar,
Optiweb d.o.o.


Mag. Aleksander Igličar,
SEB


John Case,
Employee-Owned America


David Erdal,
PhD, Tullis Russell


Prof. Jože P. Damijan,
PhD, SEB


Prof. Marko Jaklič,
PhD, SEB


David P. Ellerman,
PhD, IED


Prof. Rudi Rizman,
PhD


Vladimir Kreačič


Bogdan Biščak


Marko Funkl –  IED Co-founder