GRADIVA

Nabor raznovrstnih gradiv za vpogled
v ekonomsko demokracijo

MrcelaVideo

Slovenski ESOP: Priročnik za odkup podjetij s strani zaposlenih (SLO)

 ESOP priročnik

IED je izdal nov dokument, ki bo podjetnikom in lastnikom slovenskim podjetij pomagal pri razmisleku o vzpostavitvi nasledstvene sheme v podjetju. Polejte si, kako je v slovenskem podjetju mogoče vzpostaviti ESOP shemo.

OroženVideo

Izkušnje iz ZDA: ESOP in lastništvo zaposlenih (ENG)

Več kot 7,000 podjetij v ZDA, ki zaposlujejo približno 14,4 milijona delavcev, ima vzpostavljene inkluzivne sheme so-lastništva zaposlenih. Dr. David P. Ellerman v posnetku na kratko predstavi zgodovino za ameriškim Employee Stock Ownership Plan (ESOP) modelom ter opiše glavne elemente, ki so ta model naredili tako uspešnega.

 

OroženVideo

Ekonomska demokracija: Obrniti gospodarstvo na bolje (SLO)

Ekonomske politike levice so tudi danes pretežno ujete v navideznem konfliktu med državo in trgom. V tem leve politike ne ponujajo odgovorov za izzive 21. stoletja. Ponovno je potrebno razmisliti o odmiku države o njene neoliberalne vloge, hkrati pa je ključno, da se znotraj tržnega gospodarstva vzpostavijo bolj pravične strukture.
OroženVideo

Kultura lastništva na delovnem mestu: Meje soodločanja (ENG)

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za podjetja v lasti zaposlenih je kultura lastništva, ki definira meje soodločanja in participacije zaposlenih, ključna za uspeh. V predavanju Dr. Christopher Mackin predstavi pregled tematik za izobraževanja in treninge, s katerimi opolnomočimo zaposlene ter hkrati postavimo jasne meje menedžmenta.

MrcelaVideo

Študija primera: Slovenski ESOP (SLO)

V nadaljevanju je predstavljena študija primera vzpostavitve generičnega ESOP-a v slovenski družbi, ki je organizirana kot d.o.o. Predlog primerjamo z alternativnim modelom odkupa, ki predpostavlja, da zaposleni za prenos deležev uporabijo zneske, ki jih prejmejo v obliki nagrad za poslovno uspešnost.

MrcelaVideo

Aleksandra Kanjuo Mrčela – Predsodki in realnost lastništva zaposlenih (SLO)

Je lastništvo zaposlenih korak v socialistično preteklost? Vodi v kaos na delovnem mestu? Ali odločitvena pravica zaposlenih v podjetju negativno vpliva na indikatorje poslovne uspešnosti? Prof. Mrčela pove, da obstaja razlika v tem, kaj lastništvo zaposlenih je in kako se do tega lastniškega modela pogosto opredeli javnost. Povzame izsledke številnih raziskav, ki kažejo, da lastništvo zaposlenih ni samo družbeno odgovorna odločitev, temveč je tudi odločitev za bolj trajnostno in uspešno poslovanje.

European ESOP

Evropski ESOP (ENG)

David P. Ellerman in Tej Gonza sta v sodelovanju z Evropsko federacijo za lastništvo zaposlenih ustvarila model evropskega ESOP modela za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki temelji na lokalni zadružni tradiciji ter dobri praksi iz ZDA.

European ESOP

Kako zagotoviti nasledstvo mojega podjetja? (SLO)

V IED smo na podlagi ameriškega ESOP-a ustvarili model, ki ga je mogoče implementirati v slovenska podjetja. Informativni pamflet ponuja preprosto razlago modela.

European ESOP

Zaposleni so-lastniki delajo bolje (ENG)

TedX predavanje strokovnega sodelavca IED David Erdala o tem, kako lastništvo zaposlenih lahko pozitivno vpliva na počutje in delo zaposlenih. G. Erdal je lastno družinsko podjetje Tullis Russel s 1,500 delavci prestrukturiral v podjetje v 100% lasti zaposlenih.

European ESOP

Tranzicija v lastništvo zaposlenih za MSP

MSP so ogrožena zaradi pričakovanega vala upokojitev njihovih ustanoviteljev in zaradi pomanjkanja modelov za prenos lastništva. Democracy Collaborative in  Rutgers School of Management and Labor Relations sta objavila priporočila za različne akterje, ki bi spodbujali lastništvo zaposlenih kot način nadaljevanja lastništva. 

European ESOP

Prenos ESOP v Slovenijo: Generični model lastništva zaposlenih

D. P. Ellerman in T. Gonza

z

Ekonomska demokracija kot pot k pravičnejšemu gospodarstvu (SLO)

Zakaj ekonomska demokracija ni povratek v socialistično preteklost in kakšne primere dobre prakse poznamo v 21. stoletju? Kakšno vlogo ima lahko ekonomska kriza v reševanju problemov pričakovane gospodarske krize? Zakaj je ekonomska demokracija družbeno in okolijsko odgovorna alternativa? Ali si želimo ekonomske demokracije v Sloveniji in kako tako vrsto podjetniške organizacije spodbujati?

OroženVideo

Tullis Russell in prenos lastništva podjetja na 1500 zaposlenih (ENG)

Dr. David Erdal je bil lastnik in direktor Tullis Russell, velikega podjetja za predelavo papirja na Škotskem. V predavanju predstavi proces prenosa lastništva na zaposlene – od zasnove, dvomov, izzivo do izvedbe. Kaj so ključne podrobnosti, ki zaznamujejo prenos podjetja na zaposlene, kakšni so učinki na poslovanje? Predstavitev bo vključevala primere drugih uspešnih zgodb lastništva zaposlenih, ki so v pripravah Erdala opogumile za ta model. Govora bo tudi o izsledkih njegove doktorske raziskave, v kateri se je ukvarjač s pozitivnimi družbenimi učinki ekonomske demokracije. 

OroženVideo

Principi finančnega opismenjevanja zaposlenih (ENG)

V svojem predavanju se Bill Fotsch posveti principu odprtih knjig oziroma “Open Book Management”, ki zaposlene opremi za razumevanje poslovne logike ter uči lastnike/menedžerje pomena aktivnega vključevanja v odločitvene procese. Metoda dopolnjuje princip kulture lastništva na delovnem mestu, ki nam jo je predstavil Christopher Mackin, hkrati pa je komplementarna inkluzivnih lastniškim strukturam za podjetja.

OroženVideo

Andrej Orožen – Dewesoft in lastništvo zaposlenih (SLO)

Andrej Orožen, direktor in so-ustanovitelj Dewesoft d.o.o., govori o tem, s kakšnimi težavami se v podjetju srečujejo pri vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij zaradi neustrezne zakonodaje v Sloveniji. Opiše model lastništva zaposlenih, ki so ga vzpostavili v Dewesoftu.

BerkopecVideo

Gregor Berkopec – ESOP piloti in predlog zakonodaje v Sloveniji (SLO)

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka Inštituta za ekonomsko demokracijo, v svoji predstavitvi pove, kakšne so davčne posledice implementacije ESOP modela v okviru trenutne zakonodaje. Opiše tudi predlog zakonske spremembe, ki smo ga pripravili na inštitutu, da bi davčno razbremenili prenos lastništva podjetij v roke zaposlenih.

European ESOP

Slovenski ESOP: model za odkup podjetij s strani zaposlenih (SLO)

Nova knjiga IED podrobno preuči ameriški Employee Stock Ownership Plan kot model za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki si ga želimo pripeljati tudi v Slovenijo.

COVID19

Apel slovenski vladi v času koronakrize (SLO)

Slovenska vlada pripravlja interventne zakona za pomoč podjetjem v krizi. Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo smo napisali predlog, ki bi zagotovil demokratizacijo davkoplačevalskih sredstev.

European ESOP

Can We Do It Ourselves? (ENG)

Dokumentarni film Patrika Witkovskyja iz švedskega sestrskega inštituta za lastništvo zaposlenih. Film razišče globine ekonomske demokracije, preizpraša obstoj kapitalizma, kot ga poznamo danes in na obstoječi praksi ponudi otipljivo in prijaznejšo alternativo.

European ESOP

Prispevki v medijih

Večer (4.11.2019)
Dnevnik (28.9.2019; 
Damijan.org (2.6.2019; 16.5.2019)
Mladina (25.5.2018; 9.3.2018)
The New Republic (28.8.2018)
Medium (3.4.2020)
The Stadler (1.12.2017)
European ESOP

Beyond the Corporation: Humanity at Work

David Erdal

European ESOP

An Introduction to ESOPs

Scott Rodrick

European ESOP

The Citizen's Share: Putting Ownership Back to Democracy

J. Blasi, R. Freeman and D. Kruse

ChrisKenVideo

Slovenski model za lastništvo zaposlenih po vzoru ESOP prakse (SLO)

Gonza in Berkopec na predavanju predstavita predlagan slovenski generični model za prenos lastništva na zaposlene. Model je vzpotavljen na ESOP mehanizmu financiranja in pravilih delovanja, hkrati pa nadaljuje močno evropsko zadružno prakso. Slovenski ESOP je mogoče vzpostaviti v delniških družbah (d.d.) in družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Predstavila sta tudi izsledke nedavne študije primera, ki primerja davčno učinkovitost našega modela v primerjavi s konkurenčnimi modeli lastništva zaposlenih v Sloveniji.

ChrisKenVideo

Dan Kenary in Christopher Mackin – Harpoon Brewery, ESOP (ENG)

Dan Kenary, direktor Harpoon Brewery iz Bostona in Christopher Mackin, predsednik Ownership Associates sta se pogovarjala o tem, kaj je ameriški ESOP model in kako so ga vzpostavili v njihovem podjetju s 300 zaposlenimi. Kenary predstavi izzive in prednosti lastništva zaposlenih ter pojasni, zakaj bi moral o tem modelu razmišljati vsak lastnik podjetja.

PanelVideo

Ekonomska demokracija? Panel z gosti konference (ENG)

Moderatorka: Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Gostje: David P. Ellerman (ZDA), Andrej Orožen (SLO), Dan Kenary (ZDA) and Christopher Mackin (ZDA)

European ESOP

Problem nasledstva podjetij in lastništvo zaposlenih (SLO)

Lastniki malih in srednje velikih podjetij so pred množično upokojitvijo. Kako zagotoviti dolgoročni obstanek podjetja v lokalnem okolju?

EllermanVideo

David P. Ellerman – Slovenski ESOP model za so-lastništvo zaposlenih (ENG)

Dr. David P. Ellerman, nekdanji svetovalec na Svetovni Banki, danes predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo v Sloveniji, v kratkem predavanju opiše ameriški model za vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij, ki temelji na ameriškem Employee Stock Ownership Plan oz. ESOP.

European ESOP

Vladna pomoč in Covid-19 (ENG)

Vlada pripravlja različne ukrepe za pomoč podjetjem, ki so se zaradi COVID-19 znašla v likvidnostnem krču. Pri tem je nujno zagotoviti, da bo paket na najboljši način naslovil interese slovenskih državljanov.

European ESOP

Slovenski ESOP: Povzetek (SLO)

V dokumentu povzamemo glavne ugotovitve nedavne knjige Inštituta za ekonomsko demokracijo.

European ESOP

Ellermanova teorija demokratičnega podjetja (SLO)

Aleksandra Kanjuo Mrčela
European ESOP

Property and Contract in Economics: The Case for Economic Democracy

David P. Ellerman
European ESOP

Leveraged ESOPs and Employee Buyouts

Vaughn Gordy et. al.
European ESOP

Understanding ESOPs

C. Rosen and S. Rodrick

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo