Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

Strokovni članki, poročila in študije

Evropski ESOP (SLO)

Predstavitev glavnih strukturnih značilnosti in pilotne implementacije modela lastništva zaposlenih 'Evropski ESOP'.

Marcora za Evropo (ANG)

V članku raziskovalci IED predstavijo Marcora model iz Italije, ki delavcem omogoča finančni mehanizem, s katerim lahko odkupijo podjetja v likvidnostnih težavah. Razložijo, zakaj sploh potrebujemo tak model in razvijejo generični model, ki ga je mogoče uzakoniti v drugih državah članicah.

Demokratizacija platform za delo (ANG)

Digitalne platforme so dober primer tehnološkega napredka, kjer so negativne posledice inovacije eksternalizirane. Trenutno obstajata dve strategiji regulacije negativnih učinkov. Mi predlagamo komplementarno strategijo, ki bi vzpostavila delavsko lastništvo pri obstoječih platformah.

Marcora za Slovenijo (ANG)

V članku raziskovalci IED predstavijo delovanje italijanskega zakona Marcora ter na osnovi podatkov iz Italije ocenijo potencialne učinke modela Marcora, če bi ta bil uveden v Sloveniji.

Uvodna študija ZLZD (SLO)

Na Inštitutu ED smo v letu 2020 pripravili predlog novega Zakona o lastniški zadrugi delavcev. Predlog zakona vzpostavlja model lastništva zaposlenih po vzoru ameriške ESOP prakse, politično bo predvidoma obravnavan spomladi leta 2023.

Evropski zadružni ESOP (ANG)

David P. Ellerman in Tej Gonza sta v sodelovanju z Evropsko federacijo za lastništvo zaposlenih ustvarila model evropskega ESOP modela za odkup podjetij s strani zaposlenih, ki temelji na lokalni zadružni tradiciji ter dobri praksi iz ZDA.

Vladna pomoč in COVID-19 (ANG)

Vlada pripravlja različne ukrepe za pomoč podjetjem, ki so se zaradi COVID-19 znašla v likvidnostnem krču. Pri tem je nujno zagotoviti, da bo paket na najboljši način naslovil interese slovenskih državljanov.

Vizija 10-30: Predlog politike za spodbujanje ekonomske demokracije v Sloveniji (SLO)

Poročilo, v katerem predstavimo politike, preko katerih želimo ustvariti bolj demokratično, trajnostno naravnano, v prihodnost usmerjeno in inkluzivno gospodarstvo.

Reševanje izzivov lokalnih skupnosti z lastništvom zaposlenih: priročnik za občinske funkcionarje (SLO)

Priročnik za občinske funkcionarje predstavlja izbor evropskih občin, ki so lastništvo zaposlenih postavile v središče strategije lokalnega razvoja in vsebuje nabor ukrepov, s katerimi lahko slovenske občine pripomorejo k ustvarjanju konkurenčnejšega, odpornejšega in pravičnejšega lokalnega gospodarstva.

Konference, predavanja in intervjuji

Srebrni cunami in lastništvo zaposlenih / Vroči Stol na Valu 202

Epizoda oddaje Vroči mikrofon predsatvi zgodbo podjetja Inea in vzpon lastništva zaposlenih, ki ga v zadnjih letih doživlja Slovenija. Pred mikrofon so stopili Tej Gonza in Aleksandra Kanjuo Mrčela iz Inštituta za ekonomsko demokracijo in Jack Moriarty iz fundacije Lafayette Square.

Kapitalski trgi 2023 / panel s Tejem Gonzo

Tej Gonza je na poslovni konferenci Kapitalski trgi 2023 v organizaciji Delovega poslovnega centra v prostorih Gospodarske zbornice Slovenija v Ljubljani odgovoril na vprašanje, zakaj prav v lastništvu zaposlenih vidi odgovorno lastniško vizijo za Slovenijo.

Glasovi svetov / Ekonomska demokracija kot pot k pravičnejšemu gospodarstvu?

V pogovoru z Aljo Zore direktor IED Tej Gonza razloži kakšne oblike ima lahko ekonomska demokracija, kakšni so njeni učniki na poslovanje podjetij, zaposlene in širšo družbo, ter kakšno vlogo bi lahko odigrala v gospodarski krizi, ki jo je sprožil COVID-19.

Festival UNI.MINDS / sloESOP kot socialna inovacija

Festival UNI.MINDS je največji slovenski festival Univerze v Ljubljani za področje tehnoloških in socialnih inovacij. Namenjen je gradnji dolgoročnega sodelovanja med znanostjo in poslovno prakso. Med gosti tudi direktor IED Tej Gonza, ki je predstavil model solastništva zaposlenih sloESOP.

Globalni forum o demokratizaciji dela / govor Teja Gonze

Tej Gonza pojasni osnovne razlike med ameriškim ESOPom in sloESOPom in predstavi strategijo, ki lahko lastništvo zaposlenih pripelje v mainstream.

Dogodek: Liberalna demokracija in lastništvo zaposlenih v EU

Na dogodku, ki ga je organiziral Evropski liberalni forum, je predsednik IED David Ellerman govoril o razmerju med klasičnim liberalizmom in lastništvom zaposlenih. Direktor IED Tej Gonza je predstavil delovanje modela eurESOP lastništva zaposlenih.

Strokovni posvet Socialnih demokratov / govor Teja Gonze

Digitalni posvet predsednice SD Tanje Fajon s strokovnjaki in deležniki v gospodarstvu z naslovom “Dvig dodane vrednosti in pameten gospodarski razvoj”, ki se je odvil v ponedeljek, 15. novembra 2021, ob 11. uri na digitalnih kanalih SD. Med sodelujočimi tudi direktor IED Tej Gonza.