Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Eva Kraljič

Vodja komunikacijskega oddelka

Vodja komunikacijskega oddelka

Eva Kraljič je leta 2017 diplomirala (Chelsea College of Arts, UAL) in leta 2021 magistrirala (Slade School of Art, UCL) iz medijskih umetnosti (Fine Art Media). V njenem umetniškem in pedagoškem delu se osredotoča na oblikovanje kolektivnih umetniških praks in pedagoške prakse na področju umetnosti. V zadnjih letih deluje kot kreativna svetovalka in komunikacijska strateginja predvsem za nevladne in zasebne kulturne ustanove v Veliki Britaniji in Sloveniji.  V svojem delu je specializirana za razvoj multimedijskih komunikacijskih strategij. Leta 2023 se je pridružila IED-ju, od leta 2024 pa vodi njegov komunikacijski oddelek.