Services

We do consult work on employee ownership plans and conduct training programs.

We consult companies on legal and organizational questions. We encourage employee ownership schemes and participatory governance structures.

  Four dimensions of organizational success

  Razumem kot lastnik

  Orodja, veščine in znanja, ki so potrebne za razumevanje poslovnih odločitev.

  Razmišljam kot lastnik

  Transparentnost finančnih podatkov, ki se uporablja v namen informiranja ali odločanja.

  Odločam kot lastnik

  Sistem sodelovanja v odločitvah, ki dosega več avtonomije v okviru delovnega mesta in postavlja jasne meje soodločanja.

  Postajam lastnik

  Lastništvo podjetja poveže znanje, informacije in odločanje neposredno s finančno spodbudo za zaposlene.

   

  At the institute we help with establishing all four dimensions of the organizational success. To this end we offer two types of programs:

  Ownership plans

  Pravno in administrativno svetovanje pri vzpostavitvi solastniške sheme za zaposlene

  Training programs

  Izobraževanja in mentorstvo pri grajenju participativne organizacijske kulture