OUR TEAM

We are a well-balanced international team of young and enthusiastic, and accomplished and attentive people working on economic democracy both in Slovenia and in the general region.

The Team

David Ellerman

President

Magister ekonomije in doktor matematike na Boston University. Med leti 1992 in 2003 je na Svetovni Banki delal na področju privatizacije v tranzicijskih državah. Zadnjih 40 let je aktiven na področju ekonomske demokracije, je soustanovitelj Industrial Cooperative Association (ZDA), EOS d.o.o. (SLO) in Inštituta za ekonomsko demokracijo (SLO), kjer je trenutno predsednik. Ellerman je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih.

Tej Gonza

CEO

Finished his master' degree on economic democracy at Erasmus University in Rotterdam in 2016. Currently a PhD candidate and Young Researcher at University of Ljubljana. Gonza is a co-author of the European ESOP model adopted by the European Federation for Employee Share Ownership. For the past ten years he is active in the field of employee ownership and workplace democracy. He is a Co-Founder and the General Director of IED.renutno doktorski študent in mladi raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, kjer se ukvarja z modeli za odkupe podjetij s strani zaposlenih. Gonza je soavtor evropskega ESOP modela, ki ga je posvojila Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih. Je soustanovitelj in direktor IED.

Gregor Berkopec

Director of Legal Department

Leta 2013 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot pravnik se je vključeval v številne nevladne projekte v Sloveniji. Leta 2015 se je zaposlil v pravnem oddelku Deloitte Ljubljana, kjer je svetoval na področjih investicij, združitev in prevzemov, korporativnega prava, varstva podatkov in delovnega prava. Leta 2017 je odšel na Holding Slovenske elektrarne, kjer se je kot pravnik ukvarjal predvsem z varstvom podatkov, delovnim pravom in participacijo delavcev v upravljanju. Berkopec je eden izmed so-ustanoviteljev in vodja pravnega oddelka IED.

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Experts Board

Profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Med letom 1999 in 2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov. Na Fakulteti za družbene vede je bila med leti 2007 in 2011 prodekanja. V svojem delu se večkrat dotakne ekonomske demokracije, večkrat je tudi kot mentorica sodelovala pri zaključnih nalogah na temo delavskega lastništva in demokratičnega upravljanja podjetij. Leta 2015 je postala predstojnica Doktorskega študija Univerze v Ljubljani. Je soustanoviteljica IED in članica strokovnega odbora.

Leja Drofenik Štibelj

Educational Department

In 2016 she finished her master’s degree at the Faculty of Social Science in Ljubljana. For the past fifteen years she is active in the field of employee ownership and author of several articles about employee ownership. Between 2014 and 2018 she was a member of the government’s project group for economic democracy. She began to be interested in employee ownership during her work in the Association of Employee Ownership in Slovenia (DEZAP), which has prepared numerous initiatives for the legal regulation of employee ownership in Slovenia and organized several seminars and international conferences.

Sebastjan Pikl

Political communication

Ustanovitelj in direktor NOVUM inštituta, ki deluje na področju strateških in aplikativnih raziskav, politične analitike, politične komunikacije in vizualnih medijev. Fokus NOVUM-a je na socialnem podjetništvu, temeljnem dohodku, človeških pravicah in aktivnem državljanstvu. Sebastjan je so-ustanovitelj in menedžer zadruge Dobrote, socialnega podjetja. Zadruga Dobrote se ukvarja z recikliranjem starih oblačil in tekstila v Sloveniji in zaposluje težje zaposljive. Sebastjan je svetoval na različnih komunikacijskih področjih, med drugim tudi pri kampanji bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka. Leta 2018 je bil del ustanovitvene ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo, kjer se ukvarja s finančno administracijo in politično komunikacijo.

Elena Galevska

Financial analysis and marketing

Graduated from The School of Economics and Business in Ljubljana (major in marketing) and the Faculty of Philosophy in Skopje (major in social work and social policy). Awarded a commendation and a scholarship for her exceptional GPAs. Worked as a comparative analyst at the Institute of Economic Research. Currently completing her master studies at the IMB program in Ljubljana. In 2020 Galevska becomes part of the Institute of Economic Democracy as she finds the employee ownership an ideal integration of the two fields. She works in the area of financial analysis and marketing. 

Marko Funkl

Experts Board

Svojo politično pot je začel kot predsednik Zveze Študentskih Klubov Slovenije, kjer je poskušal reformirati takratne pravne nepravilnosti znotraj organizacije. Leta 2010 je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki se še danes aktivno ukvarja s socialno problematiko delavcev in prekarcev v Sloveniji. Kot diplomiran rusist je bil leta 2014 del ekipe, ki je ustanovila prevajalsko zadrugo Soglasnik. Danes je Funkl župan občine Hrastnik in ustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Experts Board

Prof. Dr. Noam Chomsky, častni član IED

Dr. Christopher Mackin, Ownership Associates Inc.

Kyla Alterman, Ownership Associates Inc.

Ginny Vanderslice, Praxis Consulting Inc.

Prof. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, FDV

John Case, Employee-Owned America

Dr. David Erdal, Tullis Russell

Prof. Dr. Jože P. Damijan, SEB

Prof. Dr. Marko Jaklič, SEB

Dr. David P. Ellerman, IED

Prof. DDr. Rudi Rizman

Vladimir Kreačič

Bogdan Biščak

Tomaž Zver

Institute for Economic Democracy
Contact: [email protected]
Business address: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Office address: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Tax number: 21831629
Registration number: 8228850000

Founders of IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Management
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo