RESOURCES

A set of materials offering some insight into economic democracy

MrcelaVideo

Slovenski ESOP: Priročnik za odkup podjetij s strani zaposlenih (SLO)

 ESOP priročnik

IED je izdal nov dokument, ki bo podjetnikom in lastnikom slovenskim podjetij pomagal pri razmisleku o vzpostavitvi nasledstvene sheme v podjetju. Polejte si, kako je v slovenskem podjetju mogoče vzpostaviti ESOP shemo.

OroženVideo

Izkušnje iz ZDA: ESOP in lastništvo zaposlenih (ENG)

Več kot 7,000 podjetij v ZDA, ki zaposlujejo približno 14,4 milijona delavcev, ima vzpostavljene inkluzivne sheme so-lastništva zaposlenih. Dr. David P. Ellerman v posnetku na kratko predstavi zgodovino za ameriškim Employee Stock Ownership Plan (ESOP) modelom ter opiše glavne elemente, ki so ta model naredili tako uspešnega.

 

OroženVideo

Ekonomska demokracija: Obrniti gospodarstvo na bolje (SLO)

Ekonomske politike levice so tudi danes pretežno ujete v navideznem konfliktu med državo in trgom. V tem leve politike ne ponujajo odgovorov za izzive 21. stoletja. Ponovno je potrebno razmisliti o odmiku države o njene neoliberalne vloge, hkrati pa je ključno, da se znotraj tržnega gospodarstva vzpostavijo bolj pravične strukture.
OroženVideo

Kultura lastništva na delovnem mestu: Meje soodločanja (ENG)

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za podjetja v lasti zaposlenih je kultura lastništva, ki definira meje soodločanja in participacije zaposlenih, ključna za uspeh. V predavanju Dr. Christopher Mackin predstavi pregled tematik za izobraževanja in treninge, s katerimi opolnomočimo zaposlene ter hkrati postavimo jasne meje menedžmenta.

MrcelaVideo

Študija primera: Slovenski ESOP (SLO)

V nadaljevanju je predstavljena študija primera vzpostavitve generičnega ESOP-a v slovenski družbi, ki je organizirana kot d.o.o. Predlog primerjamo z alternativnim modelom odkupa, ki predpostavlja, da zaposleni za prenos deležev uporabijo zneske, ki jih prejmejo v obliki nagrad za poslovno uspešnost.

MrcelaVideo

Aleksandra Kanjuo Mrčela – Predsodki in realnost lastništva zaposlenih (SLO)

Je lastništvo zaposlenih korak v socialistično preteklost? Vodi v kaos na delovnem mestu? Ali odločitvena pravica zaposlenih v podjetju negativno vpliva na indikatorje poslovne uspešnosti? Prof. Mrčela pove, da obstaja razlika v tem, kaj lastništvo zaposlenih je in kako se do tega lastniškega modela pogosto opredeli javnost. Povzame izsledke številnih raziskav, ki kažejo, da lastništvo zaposlenih ni samo družbeno odgovorna odločitev, temveč je tudi odločitev za bolj trajnostno in uspešno poslovanje.

European ESOP

Evropski ESOP (ENG)

David P. Ellerman and Tej Gonza have collaborated with the EFES to create an 'European ESOP'; a generally applicable model for employee buy-outs based on both the longstanding European cooperative tradition and the contemporary American ESOP practice.

European ESOP

Kako zagotoviti nasledstvo mojega podjetja? (SLO)

We have created an accessible informational pamphlet that briefly explains how American ESOP works, why it is useful, and how to apply it to Slovenian business enterprises.

European ESOP

Zaposleni so-lastniki delajo bolje (ENG)

Dr. David Erdal, member of IED’s expert board, explains how ownership transforms the role of employees and has a positive effect on their decisions and well-being. Dr. Erdal was once a CEO and owner of Tullis Russel, a company with 1,500 employees, which he restructured into employee-owned enterprise.

European ESOP

Transition into EO for SMEs

SMEs are endangered by the upcoming retirements of their founders and by the lack of ownership continuation models. Democracy Collaborative and Rutgers School of Management and Labor Relations published these guidelines to help different actors around the world in promoting employee ownership as the model for ownership transition. 

European ESOP

Prenos ESOP v Slovenijo: Generični model lastništva zaposlenih

D. P. Ellerman in T. Gonza

z

Ekonomska demokracija kot pot k pravičnejšemu gospodarstvu (SLO)

Zakaj ekonomska demokracija ni povratek v socialistično preteklost in kakšne primere dobre prakse poznamo v 21. stoletju? Kakšno vlogo ima lahko ekonomska kriza v reševanju problemov pričakovane gospodarske krize? Zakaj je ekonomska demokracija družbeno in okolijsko odgovorna alternativa? Ali si želimo ekonomske demokracije v Sloveniji in kako tako vrsto podjetniške organizacije spodbujati?

OroženVideo

Tullis Russell in prenos lastništva podjetja na 1500 zaposlenih (ENG)

Dr. David Erdal je bil lastnik in direktor Tullis Russell, velikega podjetja za predelavo papirja na Škotskem. V predavanju predstavi proces prenosa lastništva na zaposlene – od zasnove, dvomov, izzivo do izvedbe. Kaj so ključne podrobnosti, ki zaznamujejo prenos podjetja na zaposlene, kakšni so učinki na poslovanje? Predstavitev bo vključevala primere drugih uspešnih zgodb lastništva zaposlenih, ki so v pripravah Erdala opogumile za ta model. Govora bo tudi o izsledkih njegove doktorske raziskave, v kateri se je ukvarjač s pozitivnimi družbenimi učinki ekonomske demokracije. 

OroženVideo

Principi finančnega opismenjevanja zaposlenih (ENG)

V svojem predavanju se Bill Fotsch posveti principu odprtih knjig oziroma “Open Book Management”, ki zaposlene opremi za razumevanje poslovne logike ter uči lastnike/menedžerje pomena aktivnega vključevanja v odločitvene procese. Metoda dopolnjuje princip kulture lastništva na delovnem mestu, ki nam jo je predstavil Christopher Mackin, hkrati pa je komplementarna inkluzivnih lastniškim strukturam za podjetja.

OroženVideo

Andrej Orožen – Dewesoft in lastništvo zaposlenih (SLO)

Andrej Orožen, direktor in so-ustanovitelj Dewesoft d.o.o., govori o tem, s kakšnimi težavami se v podjetju srečujejo pri vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij zaradi neustrezne zakonodaje v Sloveniji. Opiše model lastništva zaposlenih, ki so ga vzpostavili v Dewesoftu.

BerkopecVideo

Gregor Berkopec – ESOP piloti in predlog zakonodaje v Sloveniji (SLO)

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka Inštituta za ekonomsko demokracijo, v svoji predstavitvi pove, kakšne so davčne posledice implementacije ESOP modela v okviru trenutne zakonodaje. Opiše tudi predlog zakonske spremembe, ki smo ga pripravili na inštitutu, da bi davčno razbremenili prenos lastništva podjetij v roke zaposlenih.

European ESOP

Slovenski ESOP: model za odkup podjetij s strani zaposlenih (SLO)

New book by IED carefully studies the American Employee Stock Ownership Plan or ESOP and provides an adaptation, which is readily applicable to Slovenian economy.

COVID19

Apel slovenski vladi v času koronakrize (SLO)

European governments are preparing intervention laws to aid liquidity-constrained companies. At the Institute for Economic Democracy we have prepared a proposal to democratize the use of taxpayers' money.

European ESOP

Can We Do It Ourselves? (ENG)

This is wonderful documentary directed by a colleague from our Swedish partner organization. Film explores the depths of economic democracy, questions capitalism, and provides a tangible and ethically superior alternative. 

European ESOP

Media op-eds

Večer (4.11.2019)
Dnevnik (28.9.2019; 
Damijan.org (2.6.2019; 16.5.2019)
Mladina (25.5.2018; 9.3.2018)
The New Republic (28.8.2018)
Medium (3.4.2020)
The Stadler (1.12.2017)
European ESOP

Beyond the Corporation: Humanity at Work

David Erdal

European ESOP

An Introduction to ESOPs

Scott Rodrick

European ESOP

The Citizen's Share: Putting Ownership Back to Democracy

J. Blasi, R. Freeman and D. Kruse

ChrisKenVideo

Slovenski model za lastništvo zaposlenih po vzoru ESOP prakse (SLO)

Gonza in Berkopec na predavanju predstavita predlagan slovenski generični model za prenos lastništva na zaposlene. Model je vzpotavljen na ESOP mehanizmu financiranja in pravilih delovanja, hkrati pa nadaljuje močno evropsko zadružno prakso. Slovenski ESOP je mogoče vzpostaviti v delniških družbah (d.d.) in družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Predstavila sta tudi izsledke nedavne študije primera, ki primerja davčno učinkovitost našega modela v primerjavi s konkurenčnimi modeli lastništva zaposlenih v Sloveniji.

ChrisKenVideo

Dan Kenary in Christopher Mackin – Harpoon Brewery, ESOP (ENG)

Dan Kenary, direktor Harpoon Brewery iz Bostona in Christopher Mackin, predsednik Ownership Associates sta se pogovarjala o tem, kaj je ameriški ESOP model in kako so ga vzpostavili v njihovem podjetju s 300 zaposlenimi. Kenary predstavi izzive in prednosti lastništva zaposlenih ter pojasni, zakaj bi moral o tem modelu razmišljati vsak lastnik podjetja.

PanelVideo

Ekonomska demokracija? Panel z gosti konference (ENG)

Moderatorka: Prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Gostje: David P. Ellerman (ZDA), Andrej Orožen (SLO), Dan Kenary (ZDA) and Christopher Mackin (ZDA)

European ESOP

Problem nasledstva podjetij in lastništvo zaposlenih (SLO)

A whole generation of owners of small and medium sized enterprises (SMEs) is facing retirement. Employee ownership provides a sustainable and responsible ownership continuation model. Video in Slovenian language only.

EllermanVideo

David P. Ellerman – Slovenski ESOP model za so-lastništvo zaposlenih (ENG)

Dr. David P. Ellerman, nekdanji svetovalec na Svetovni Banki, danes predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo v Sloveniji, v kratkem predavanju opiše ameriški model za vključevanje zaposlenih v so-lastništvo podjetij, ki temelji na ameriškem Employee Stock Ownership Plan oz. ESOP.

European ESOP

Vladna pomoč in Covid-19 (ENG)

European governments are preparing different measures to help liquidity-constrained companies. It is crucial to guarantee that public money will be use for democratic good.

European ESOP

Slovenski ESOP: Povzetek (SLO)

In this overview we summarize the main findings of the book ‘Slovenian ESOP: A model for employee buy-outs’.

European ESOP

Ellermanova teorija demokratičnega podjetja (SLO)

Aleksandra Kanjuo Mrčela
European ESOP

Property and Contract in Economics: The Case for Economic Democracy

David P. Ellerman
European ESOP

Leveraged ESOPs and Employee Buyouts

Vaughn Gordy et. al.
European ESOP

Understanding ESOPs

C. Rosen and S. Rodrick

Institute for Economic Democracy
Contact: [email protected]
Business address: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Office address: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Tax number: 21831629
Registration number: 8228850000

Founders of IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Management
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo