Inštitut za ekonomsko demokracijo

Articles from the world and Slovenia

Monday blog posts on economic democracy.

Time to democratize labor platforms

Time to democratize labor platforms

Labour platforms have managed to bypass the regulations that standard companies are obliged to respect. The democratization of labour platforms is a good step towards socially responsible and just economies. More and more economists, public intellectuals, politicians, activists, and even businessmen agree with proposals of this kind.

read more
Ekonomska demokracija in socialna pravičnost

Ekonomska demokracija in socialna pravičnost

Mogoče je zagovarjati, da sta pojma ekonomske demokracije in socialne pravičnosti medsebojno povezana. Slednja se osredotoča predvsem na pravične odnose med skupinami v družbi, in ne toliko na pravičnost posameznega ravnanja ali na pravičnost za posameznike. Zgodovinsko in v teoriji je ideja socialne pravičnosti, da bi morali imeti vsi ljudje enak dostop do bogastva, zdravja, dobrega počutja, pravičnosti, privilegijev in priložnosti, ne glede na njihove pravne, politične, gospodarske ali druge okoliščine. V ekonomskem smislu socialna pravičnost najpogosteje pomeni prizadevanja za prerazporeditev bogastva, dohodka ali ekonomskih priložnosti od privilegiranih skupin do tistih, ki so v slabšem položaju.

read more
Nemčija z dodatnimi olajšavami za lastništvo zaposlenih

Nemčija z dodatnimi olajšavami za lastništvo zaposlenih

Glavni cilj spremembe zakona, ki ureja obdavčitev osebnih dohodkov posameznika, je seveda vzpodbujanja vključevanja zaposlenih v lastništvo preko katerega se krepi nemško gospodarstvo, ki ne samo privabljanja in temveč tudi zadržuje usposobljene delavcev.

read more
Krizna odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Krizna odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Leto 2020 je vodstva podjetij preizkušalo do skrajnih meja, podobni izzivi pa se nadaljujejo tudi v letu 2021. Skladno s pričakovanji so obeti preživetja za ESOP podjetja in podjetja, ki načrtujejo prenos lastništva na zaposlene ponovno boljši kot pri tradicionalnih podjetjih.

read more
Lastništvo zaposlenih – Nova strategija najrazvitejših gospodarstev

Lastništvo zaposlenih – Nova strategija najrazvitejših gospodarstev

Lastništvo zaposlenih v raznovrstnih oblikah obstaja že stoletja. Ne samo, da živi, temveč izredno uspešno uspeva; podjetja v lasti zaposlenih se v povprečju izkažejo za bolj produktivna, bolj prijazna do lokalnega okolja ter skupnosti, tudi pa zagotavljajo boljše pogoje dela in plačila za svoje zaposlene.

read more
Dilema za tranzicijske lastnike slovenskih podjetij

Dilema za tranzicijske lastnike slovenskih podjetij

V 90ih smo bili postavljeni pred dve strategiji privatizacij družbenih podjetij. Zanimivo je, da je vsakemu izmed dveh taborov svetoval po en Američan – David Ellerman na strani Jožeta Mencigarja in Jeffrey Sachs na strani Andreja Plenkovića.

read more
Employee ownership for start-ups

Employee ownership for start-ups

Obvious differences exist between employee ownership (EO) in the US and in Europe – and this is especially clear when it comes to start-up companies.

The difference in ownership culture can already be seen in the first phases of setting up a company.

read more