Inštitut za ekonomsko demokracijo

Articles from the world and Slovenia

Monday blog posts on economic democracy.

Winning strategy against capital concentration

Winning strategy against capital concentration

Social Capital Partner believe to have found the winning strategy to oppose the wealth concentration present in most countries nowadays. They noticed an untapped opportunity – encouraging the big pension funds to invest into employee share ownership plans.

read more
Kanada išče navdih v ZDA, VB – in Sloveniji

Kanada išče navdih v ZDA, VB – in Sloveniji

V ZDA že vse od leta 1974 izvajajo ESOP program za odkup podjetij s strani zaposlenih. Slovenski model, ki je svoje mesto našel v ‘Zakonu o lastniški zadrugi delavcev’, zniža transakcije stroške, zagotavlja udeležbov dobičkih in omogoča predstavništvo v upravnem odboru podjetja.

read more
ESOP v ciklu trajnosti

ESOP v ciklu trajnosti

V poslu koncept trajnosti lahko razumemo kot poslovanje brez negativnega vpliva na okolje, lokalno skupnost ali družbo kot celoto.
ESOP model vodi v bolj družbeno odgovorno poslovanje – izboljšuje socialno in finančno stanje zaposlenih, hkrati pa predstavlja zeleno in skupnosti prijazno dolgoročno rešitev lastniškega nasledstva.

read more
Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Podjetja z lastništvom zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, večje število zadovoljnih strank, boljšo finančno uspešnost, večjo produktivnost, višjo kakovost dela, visoko stopnjo produktivnega angažiranja zaposlenih, nižje stopnje odsotnosti, sposobnost hitrejšega ustvarjanja delovnih mest ter večjo odpornost na tržna nihanja in recesije.

read more
Dilema ekonomske demokracije in ESOP modela za Slovenijo

Dilema ekonomske demokracije in ESOP modela za Slovenijo

Kot odgovor na članek, objavljen v Sobotni prilogi, razložujemo logiko modela ESOP.
Avtor prispevka, dr. Gostiša, izpostavlja da je ekonomska demokracija veliko več, kot le solastništvo delavcev. In v tem se seveda povsem strinjamo. Istočasno pa je potrebno izpostaviti, da je tudi slovenski ESOP model veliok več kot le solastništvo delavcev.

read more
Eksplozija delavskega lastništva

Eksplozija delavskega lastništva

Ekonomska demokracija – torej lastništvo zaposlenih in participativne metode vodenja podjetij – ni povratek v samoupravno preteklost. Podjetja so za razliko od Jugoslovanske izkušnje dejansko v rokah zaposlenih, tako dobiček kot vrednost kapitala, prav tako pa jih ne kontrolira politični menedžment temveč demokratična reprezentacija na skupščini lastnikov.

read more
Time to democratize labor platforms

Time to democratize labor platforms

Labour platforms have managed to bypass the regulations that standard companies are obliged to respect. The democratization of labour platforms is a good step towards socially responsible and just economies. More and more economists, public intellectuals, politicians, activists, and even businessmen agree with proposals of this kind.

read more