Inštitut za ekonomsko demokracijo

Articles from the world and Slovenia

Monday blog posts on economic democracy.

Obvezne rezerve zadruge – potreba po posodobitvi ZZad?

Obvezne rezerve zadruge – potreba po posodobitvi ZZad?

Kot vse gospodarske družbe, tudi zadruge lahko ustvarjajo dobiček, oziroma kot ga poimenuje Zakon o zadrugah, presežek. Ta presežek je, enako kot dobiček v gospodarskih družbah, po plačilu ustreznega davka od dohodka pravne osebe in po oblikovanju zakonskih (obveznih) rezerv, lahko razdeljen med člane zadruge, iz česar sledi, da so člani zadruge, enako kot delničarji v delniški družbi in družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo, upravičeni do izplačila dela (bilančnega) dobička.

read more
Is Employee Ownership the Answer to Deepening Inequality in Europe?

Is Employee Ownership the Answer to Deepening Inequality in Europe?

While high wealth and income inequality typically lead to social instability and economic stagnation, economic democracy in the form of employee ownership and democratic governance of businesses and its other variants offers untapped potential to achieve greater social stability and economic prosperity.

read more
Prospects and problems in the US ESOP and UK EOT

Prospects and problems in the US ESOP and UK EOT

A most important feature of ESOPs is that there are individual capital or share accounts so the ownership is not collective or social ownership. This is in contrast to the recently legalized Employee Ownership Trusts (EOTs) in the United Kingdom which implement collective ownership with no individual capital accounts.

read more
Economy recovery tools need support and promotion

Economy recovery tools need support and promotion

Given the pandemic and the silver tsunami, numerous SMEs may find it very difficult in the near future to find a new owner and are in high risk of liquidation. Thankfully, giving up is not the only option. Transferring ownership to employees can be done as fast as 30 days and it can save both the company, the employees, and the local community.

read more
Biro Zaha Hadid Architects oznanil prehod v lastništvo zaposlenih

Biro Zaha Hadid Architects oznanil prehod v lastništvo zaposlenih

Nova lastniška struktura ne bo imela zunanjih delničarjev, kar pomeni, da bodo vsi dobički reinvestirani v družbo in razdeljeni med zaposlene. V izjavi za medije je biro dejal, da bo nov lastniški model omogočil, da bo družba kot celota lahko neovirano na prvo mesto postavila delo s strankami, skupnostmi in strokovnjaki po celem svetu.

read more
Številni obrazi lastništva zaposlenih

Številni obrazi lastništva zaposlenih

Avtorica: Tea Žgank, pravni oddelek IEDUspešno lastništvo zaposlenih je dosegljiv poslovni model v vseh podjetjih.  (Uspešna) podjetja v lastništvu zaposlenih obstajajo v praktično vseh sektorjih gospodarstva, pri podjetjih vseh velikostih in na...

read more
Primeri dobrih praks vključevanja zaposlenih

Primeri dobrih praks vključevanja zaposlenih

Spoznajte štiri odlične primere podjetij v lasti zaposlenih: Scott Bader, John Lewis Partnership, Tullis Russel in Edward Cullinan.
Lastništvo zaposlenih je za ta podjetja osrednjega pomena na vseh področjih, vključno pri zaposlovanju, trženju, strategiji in oglaševanju.

read more