EDUCATION

Institute for Economic Democracy is organizing educational programs for owners, managers, and employees on employee ownership and democratic workplace participation.

Predstavitev delavnic

Inštitut za ekonomsko demokracijo organizira splet petih brezplačnih delavnic na temo lastniškega nasledstva za lastnike in podjetnike MSP.

Trenutno zbiramo prijave za tretji sklop delavnic, ki bo potekal med 11.6. in 18.6 2020 (glej tabelo spodaj), medtem ko naslednji sklopi sledijo v oktobru.

Termini delavnic

Delavnice vodijo uveljavljeni tuji in domači strokovnjaki s področja lastništva zaposlenih in vključevanja zaposlenih v odločitveni proces.

Prva delavnica: predstavitev ameriškega ESOP-a , 11. junij 2020

Ameriški ESOP (“Employee Stock Ownership Plan”) je primer dobre prakse prenosa lastništva na zaposlene, saj je bilo v zadnjih 40 letih ustanovljenih približno 7000 ESOP-ov, v katere je vključenih več kot 14 milijonov zaposlenih, ki predstavljajo približno 10% delovne sile ameriškega zasebnega sektorja. Na delavnici boste izvedeli kako ESOP-i delujejo, zakaj jih podpirajo tako konservativci kot liberalci in kako so bolj produktivni in odporni v kriznih časih.

David Ellerman

Dr. David P. Ellerman je diplomiran psiholog, magister ekonomije in doktor matematike. Ima več kot 30 let svetovalnih izkušenj, več kot desetletje pa je bil svetovalec na Svetovni banki. Trenutno je gostujoči profesor v Univerzi Riverside, Kalifornija in na Univerzi v Ljubljani.

Druga delavnica: primer prenosa lastništva na zaposlene – Tullis Russell, 12. junij 2020

Na delavnici bo predstavljen potek prenosa lastništva na zaposlene od zasnove in izvedbe, ključne podrobnosti, ki so spremljale postopek prenosa in učinki, ki jih je prenos lastništva na zaposlene, imel na poslovanje. Predstavitev bo vključevala primere uspešnih podjetij v lasti zaposlenih, ki so voditelja delavnice opogumile za prenos lastništva na zaposlene in rezultate njegove doktorske naloge na temo pozitivnih družbenih učinkov na življenja oseb, ki živijo in delajo v okolju ekonomske demokracije.

David Erdal

Dr. David Erdal je doktor psihologije in podjetnik ter podpornik ideje lastništva zaposlenih. Bil je direktor in lastnik družbe Tullis Russel s 1500 zaposlenimi, ki so jo leta 1994 prenesli na lastniški sklad zaposlenih. Je avtor knjige Local Heroes (2008) in Beyond Corporation: Humanity at Work (2011).

Tretja delavnica: predstavitev modela za prenos lastništva v slovenskih podjetjih, 16. junij 2020

Na tej delavnici boste spoznali slovenski model za prenos lastništva na zaposlene, ki je vzpostavljen po zgledu ameriške ESOP prakse, hkrati pa gradi na močni evropski zadružni praksi. Lastništvo zaposlenih po slovenskem ESOP modelu je mogoče vzpostaviti tako v delniških družbah (d.d.) kot v družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Tej Gonza
Gregor Berkopec

Mag. Tej Gonza (ekonomist) in Gregor Berkopec (pravnik) sta soustanovitelja IED. S pomočjo strokovnjakov sta vzpostavila model za prenos lastništva v slovenskih podjetjih, ki zajame vse ključne elemente ameriškega ESOP modela.

Čertrta delavnica: izobraževanje zaposlenih ob prenosu lastništva, 17. junij 2020

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za zagonska podjetja in družbe, ki se preoblikujejo v last zaposlenih, je izobraževanje, ki ga zaposleni-lastniki potrebujejo za učinkovito delovanje, temeljnega pomena. Na tej delavnici bo predstavljen pregled izobraževanj na temo demokracije na delovnem mestu ter celoten spekter tem za usposabljanje zaposlenih in oblikovanje kulture lastništva.

Christopher Mackin

Dr. Christopher Mackin deluje na področju lastništva zaposlenih že več kot 36 let. Je avtor več strokovnih člankov in knjig na temo izobraževanj in kulture lastništva zaposlenih. Christopher je predavatelj na Rutgers univerzi in Harvardu.

Peta delavnica: koncept t.i. odprtega upravljanja, 18. junij 2020

Zadnja delavnica je posvečena vključevanju zaposlenih v finančno načrtovanje poslovanja družbe t.i. »open-book management« pristopa, ki temelji na nizkih stroških implementacije. Zaposlenim omogoča, da zaslužijo več, kar spremeni zaposlene iz najetih delavcev v poslovneže in izboljša poslovno učinkovitost podjetja

Bill Fotsch

Mag. Bill Fotsch je so-avtor Open Book Management principa in mednarodno priznan predavatelj na temo finančnega opismenjevanja zaposlenih ter uspešen svetovalec družbam, v lastništvo katerih so vključeni zaposleni.

Zaradi omejenih mest je udeležba na brezplačnih delavnicah omejena.

Kontakt za prijavo:

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]
00386 (0)31-340-381

Below is a link to a questioneer about ownership transfer (only in Slovene).

Institute for Economic Democracy
Contact: [email protected]
Business address: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Office address: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Tax number: 21831629
Registration number: 8228850000

Founders of IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Management
Tej Gonza, predsednik IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo