EDUCATION

Institute for Economic Democracy is organizing educational programs for owners, managers, and employees on employee ownership and democratic workplace participation.

Predstavitev delavnic

Inštitut za ekonomsko demokracijo organizira brezplačne delavnice na temo lastniškega nasledstva za ustanovitelje, menedžerje in zaposlene majhnih in srednje velikih podjetij. 

Delavnice vodijo uveljavljeni tuji in domači strokovnjaki s področja lastništva zaposlenih in vključevanja zaposlenih v odločitveni proces. Več o programu spodaj.

Število mest je omejeno. Kontakt za prijavo:

Leja Drofenik Štibelj, izobraževalni oddelek
[email protected]
00386 (0)31-340-381 

Termini delavnic
Termini delavnic

Prva delavnica: Predstavitev ameriškega ESOP-a

Ameriški ESOP (“Employee Stock Ownership Plan”) je primer dobre prakse prenosa lastništva na zaposlene, saj je bilo v zadnjih 40 letih vzpostavljenih skoraj 7.000 ESOP podjetij, v katere je vključenih več kot 14 milijonov zaposlenih oz. 10% delovne sile ameriškega zasebnega sektorja v ZDA. Na delavnici boste izvedeli kaj je ESOP in kako deluje, kakšne so njegove pozitivne posledice na poslovanje in odpornost v kriznih časih, ter zakaj v ZDA uživa podporo Demokratov in Republikancev.

David Ellerman

Dr. David P. Ellerman je diplomiran psiholog, magister ekonomije in doktor matematike. Ima več kot 30 let svetovalnih izkušenj, več kot desetletje pa je bil svetovalec na Svetovni banki. Trenutno je gostujoči profesor v Univerzi Riverside, Kalifornija in na Univerzi v Ljubljani.

Druga delavnica: Primer prenosa lastništva na zaposlene

Na drugi delavnici bo predstavljen prenosa lastništva na zaposlene v primeru Tullis Russel. Od zasnove, dvomov, izzivo do izvedbe; kaj so ključne podrobnosti, ki zaznamujejo prenos podjetja na zaposlene, kakšni so učinki na poslovanje. Predstavitev bo vključevala primere drugih uspešnih podjetij v lasti zaposlenih, ki so g. Erdala opogumile za ta model. Govora bo tudi o izsledkih njegove doktorske raziskave, v kateri se je ukvarjač s pozitivnimi družbenimi učinki ekonomske demokracije. 

David Erdal

Dr. David Erdal je doktor psihologije in podjetnik ter podpornik ideje lastništva zaposlenih. Bil je direktor in lastnik družbe Tullis Russel s 1500 zaposlenimi, ki so jo leta 1994 prenesli na lastniški sklad zaposlenih. Je avtor knjige Local Heroes (2008) in Beyond Corporation: Humanity at Work (2011).

Tretja delavnica: Predstavitev modela za prenos lastništva v slovenskih podjetjih

Na tej delavnici boste spoznali slovenski model za prenos lastništva na zaposlene, ki je vzpostavljen po zgledu ameriške ESOP prakse, hkrati pa gradi na močni evropski zadružni praksi. Lastništvo zaposlenih po slovenskem ESOP modelu je mogoče vzpostaviti tako v delniških družbah (d.d.) kot v družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Predstavili bomo tudi izsledke nedavnega poročila IED, v katerem smo predstavilidavčno učinkovitost našega modela na osnovi študije primera.

Tej Gonza
Gregor Berkopec

Mag. Tej Gonza je direktor IED. Gonza je ekonomist, ki je zadnjih 10 let posvetil vprašanjem lastništva zaposlenih in ekonomske demokracije. Gregor Berkopec je vodja pravnega oddelka IED. Na inštitutu rešuje pravno problematiko, ki se dotika modelov lastništva zaposlenih in delavske participacije ter pomaga pri pripravi zakonskih predlogov na tem področju. 

Čertrta delavnica: Izobraževanje zaposlenih ob prenosu lastništva

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za zagonska podjetja in družbe, ki se preoblikujejo v last zaposlenih, je izobraževanje, ki ga zaposleni-lastniki potrebujejo za učinkovito delovanje, temeljnega pomena. Na tej delavnici bo predstavljen pregled izobraževanj na temo demokracije na delovnem mestu ter celoten spekter tem za usposabljanje zaposlenih in oblikovanje kulture lastništva.

Christopher Mackin

Dr. Christopher Mackin deluje na področju lastništva zaposlenih že več kot 36 let. Je avtor več strokovnih člankov in knjig na temo izobraževanj in kulture lastništva zaposlenih. Christopher je predavatelj na Rutgers univerzi in Harvardu.

Peta delavnica: Koncept ‘Odprtih financ’

Zadnja delavnica je posvečena vključevanju zaposlenih v finančno načrtovanje poslovanja družbe t.i. »open-book management« pristopa, ki temelji na nizkih stroških implementacije. Zaposlenim omogoča, da razumejo poslovno logiko ter preko lastnega angažmaja delajo bolje, tako za podjetje, kot za osebni zaslužek. Metoda je komplementarna spremembi lastniške strukture, ki zaposlene spremeni iz najetih delavcev v aktivne poslovneže.

Bill Fotsch

Mag. Bill Fotsch je so-avtor Open Book Management principa in mednarodno priznan predavatelj na temo finančnega opismenjevanja zaposlenih ter uspešen svetovalec družbam, v lastništvo katerih so vključeni zaposleni.

Institute for Economic Democracy
Contact: [email protected]
Business address: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Office address: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Tax number: 21831629
Registration number: 8228850000

Founders of IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Management
Tej Gonza, predsednik IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo