Inštitut za ekonomsko demokracijo

Zgodbe iz sveta in Slovenije

Ponedeljkove objave na temo ekonomske demokracije.

Primeri dobrih praks vključevanja zaposlenih

Primeri dobrih praks vključevanja zaposlenih

Spoznajte štiri odlične primere podjetij v lasti zaposlenih: Scott Bader, John Lewis Partnership, Tullis Russel in Edward Cullinan.
Lastništvo zaposlenih je za ta podjetja osrednjega pomena na vseh področjih, vključno pri zaposlovanju, trženju, strategiji in oglaševanju.

read more
Varoufakis, liberalni marksist

Varoufakis, liberalni marksist

Ta teden medijsko odmeva pogovor med Žižkom in Varoufakisem. Odmeval je sicer že predčasno, v krogih ljubljanske visoke kulture, ki jo od 22. septembra dalje pooseblja Cukrarna, se je že vsaj kakšen mesec v naprej veliko govorilo o »nevljudni izmenjavi drugače mislečih.«

read more
Ali ekonomska demokracija zasluži pozitivno diskriminacijo države?

Ali ekonomska demokracija zasluži pozitivno diskriminacijo države?

Ekonomska demokracija ponuja alternativni način organizacije tržnega gospodarstva. Politika, ki bi se usmerila v demokratizacijo podjetij, bi postavljala nove temelje družbene pravičnosti, spodbujala bi ekonomsko učinkovitost ter naslovila številne družbene in praktične dileme, na katere v okviru obstoječega sistema nimamo odgovora.

read more
Winning strategy against capital concentration

Winning strategy against capital concentration

Social Capital Partner believe to have found the winning strategy to oppose the wealth concentration present in most countries nowadays. They noticed an untapped opportunity – encouraging the big pension funds to invest into employee share ownership plans.

read more
Kanada išče navdih v ZDA, VB – in Sloveniji

Kanada išče navdih v ZDA, VB – in Sloveniji

V ZDA že vse od leta 1974 izvajajo ESOP program za odkup podjetij s strani zaposlenih. Slovenski model, ki je svoje mesto našel v ‘Zakonu o lastniški zadrugi delavcev’, zniža transakcije stroške, zagotavlja udeležbov dobičkih in omogoča predstavništvo v upravnem odboru podjetja.

read more
ESOP v ciklu trajnosti

ESOP v ciklu trajnosti

V poslu koncept trajnosti lahko razumemo kot poslovanje brez negativnega vpliva na okolje, lokalno skupnost ali družbo kot celoto.
ESOP model vodi v bolj družbeno odgovorno poslovanje – izboljšuje socialno in finančno stanje zaposlenih, hkrati pa predstavlja zeleno in skupnosti prijazno dolgoročno rešitev lastniškega nasledstva.

read more
Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Podjetja z lastništvom zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, večje število zadovoljnih strank, boljšo finančno uspešnost, večjo produktivnost, višjo kakovost dela, visoko stopnjo produktivnega angažiranja zaposlenih, nižje stopnje odsotnosti, sposobnost hitrejšega ustvarjanja delovnih mest ter večjo odpornost na tržna nihanja in recesije.

read more