Inštitut za ekonomsko demokracijo

Zgodbe iz sveta in Slovenije

Ponedeljkove objave na temo ekonomske demokracije.

ESOP v ciklu trajnosti

ESOP v ciklu trajnosti

Avtorica: Tea Žgank, Pravni oddelek IEDTrajnost kot politični koncept ima svoje začetke v Brundtland poročilu Svetove komisije za okolje in razvoj ZN iz leta 1987. Ta dokument se je ukvarjal z napetostjo med težnjami človeštva na eni strani in...

read more
Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Podjetja z lastništvom zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, večje število zadovoljnih strank, boljšo finančno uspešnost, večjo produktivnost, višjo kakovost dela, visoko stopnjo produktivnega angažiranja zaposlenih, nižje stopnje odsotnosti, sposobnost hitrejšega ustvarjanja delovnih mest ter večjo odpornost na tržna nihanja in recesije.

read more
Dilema ekonomske demokracije in ESOP modela za Slovenijo

Dilema ekonomske demokracije in ESOP modela za Slovenijo

Kot odgovor na članek, objavljen v Sobotni prilogi, razložujemo logiko modela ESOP.
Avtor prispevka, dr. Gostiša, izpostavlja da je ekonomska demokracija veliko več, kot le solastništvo delavcev. In v tem se seveda povsem strinjamo. Istočasno pa je potrebno izpostaviti, da je tudi slovenski ESOP model veliok več kot le solastništvo delavcev.

read more
Eksplozija delavskega lastništva

Eksplozija delavskega lastništva

Ekonomska demokracija – torej lastništvo zaposlenih in participativne metode vodenja podjetij – ni povratek v samoupravno preteklost. Podjetja so za razliko od Jugoslovanske izkušnje dejansko v rokah zaposlenih, tako dobiček kot vrednost kapitala, prav tako pa jih ne kontrolira politični menedžment temveč demokratična reprezentacija na skupščini lastnikov.

read more
Time to democratize labor platforms

Time to democratize labor platforms

Labour platforms have managed to bypass the regulations that standard companies are obliged to respect. The democratization of labour platforms is a good step towards socially responsible and just economies. More and more economists, public intellectuals, politicians, activists, and even businessmen agree with proposals of this kind.

read more
Ekonomska demokracija in socialna pravičnost

Ekonomska demokracija in socialna pravičnost

Mogoče je zagovarjati, da sta pojma ekonomske demokracije in socialne pravičnosti medsebojno povezana. Slednja se osredotoča predvsem na pravične odnose med skupinami v družbi, in ne toliko na pravičnost posameznega ravnanja ali na pravičnost za posameznike. Zgodovinsko in v teoriji je ideja socialne pravičnosti, da bi morali imeti vsi ljudje enak dostop do bogastva, zdravja, dobrega počutja, pravičnosti, privilegijev in priložnosti, ne glede na njihove pravne, politične, gospodarske ali druge okoliščine. V ekonomskem smislu socialna pravičnost najpogosteje pomeni prizadevanja za prerazporeditev bogastva, dohodka ali ekonomskih priložnosti od privilegiranih skupin do tistih, ki so v slabšem položaju.

read more
Nemčija z dodatnimi olajšavami za lastništvo zaposlenih

Nemčija z dodatnimi olajšavami za lastništvo zaposlenih

Glavni cilj spremembe zakona, ki ureja obdavčitev osebnih dohodkov posameznika, je seveda vzpodbujanja vključevanja zaposlenih v lastništvo preko katerega se krepi nemško gospodarstvo, ki ne samo privabljanja in temveč tudi zadržuje usposobljene delavcev.

read more
Krizna odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Krizna odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Leto 2020 je vodstva podjetij preizkušalo do skrajnih meja, podobni izzivi pa se nadaljujejo tudi v letu 2021. Skladno s pričakovanji so obeti preživetja za ESOP podjetja in podjetja, ki načrtujejo prenos lastništva na zaposlene ponovno boljši kot pri tradicionalnih podjetjih.

read more