DELAVNICE 2020

Inštitut za ekonomsko demokracijo organizira sklop petih spletnih delavnic na temo prenosa lastništva na zaposlene. Na delavnicah bodo predavali mednarodno priznani strokovnjaki s področja lastništva zaposlenih in vključevanja zaposlenih v odločevalski proces.

Delavnice 2020

Inštitut za ekonomsko demokracijo je v letu 2020 organiziral sklop petih spletnih delavnic na temo prenosa lastništva na zaposlene. Na delavnicah so predavali mednarodno priznani strokovnjaki s področja lastništva zaposlenih in vključevanja zaposlenih v odločevalski proces.

Izkušnje iz ZDA: ESOP in lastništvo zaposlenih

Več kot 7,000 podjetij v ZDA, ki zaposlujejo približno 14,4 milijona delavcev, ima vzpostavljene inkluzivne sheme so-lastništva zaposlenih. Dr. David P. Ellerman v posnetku na kratko predstavi zgodovino za ameriškim Employee Stock Ownership Plan (ESOP) modelom ter opiše glavne elemente, ki so ta model naredili tako uspešnega.

David Ellerman

Dr. David P. Ellerman ima en magisterij iz ekonomije in drugega iz filozofije znanosti na MIT. Izobrazbo je zaključil na Boston Univerzi, kjer je postal doktor matematike. Ima več kot 30 let svetovalnih in pedagoških izkušenj, več kot deset let je bil sodelavec na Svetovni banki, danes pa je predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo v Sloveniji. 

Tullis Russell in prenos lastništva podjetja na 1500 zaposlenih

Dr. David Erdal je bil lastnik in direktor Tullis Russell, velikega podjetja za predelavo papirja na Škotskem. V predavanju predstavi proces prenosa lastništva na zaposlene – od zasnove, dvomov, izzivo do izvedbe. Kaj so ključne podrobnosti, ki zaznamujejo prenos podjetja na zaposlene, kakšni so učinki na poslovanje? Predstavitev bo vključevala primere drugih uspešnih zgodb lastništva zaposlenih, ki so v pripravah Erdala opogumile za ta model. Govora bo tudi o izsledkih njegove doktorske raziskave, v kateri se je ukvarjač s pozitivnimi družbenimi učinki ekonomske demokracije. 

David Erdal

Dr. David Erdal je doktor psihologije in podjetnik ter podpornik ideje lastništva zaposlenih. Bil je direktor in lastnik družbe Tullis Russel s 1500 zaposlenimi, ki so jo leta 1994 prenesli na lastniški sklad zaposlenih. Je avtor knjige Local Heroes (2008) in Beyond Corporation: Humanity at Work (2011).

Slovenski model za lastništvo zaposlenih po vzoru ESOP prakse 

Gonza in Berkopec na predavanju predstavita predlagan slovenski generični model za prenos lastništva na zaposlene. Model je vzpotavljen na ESOP mehanizmu financiranja in pravilih delovanja, hkrati pa nadaljuje močno evropsko zadružno prakso. Slovenski ESOP je mogoče vzpostaviti v delniških družbah (d.d.) in družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Predstavila sta tudi izsledke nedavne študije primera, ki primerja davčno učinkovitost našega modela v primerjavi s konkurenčnimi modeli lastništva zaposlenih v Sloveniji.

TejGonza

Mag. Tej Gonza je direktor IED. Gonza je ekonomist, ki je zadnjih 10 let posvetil vprašanjem lastništva zaposlenih in ekonomske demokracije.

Gregor Berkopec

Gregor Berkopec je vodja pravnega oddelka IED. Na inštitutu rešuje pravno problematiko, ki se dotika modelov lastništva zaposlenih in delavske participacije ter pomaga pri pripravi zakonskih predlogov na tem področju. 

Kultura lastništva na delovnem mestu: Meje soodločanja 

Ustvarjanje demokratičnega delovnega mesta vsebuje širok nabor praktičnih in človeških izzivov. Za podjetja v lasti zaposlenih je kultura lastništva, ki definira meje soodločanja in participacije zaposlenih, ključna za uspeh. V predavanju Dr. Christopher Mackin predstavi pregled tematik za izobraževanja in treninge, s katerimi opolnomočimo zaposlene ter hkrati postavimo jasne meje menedžmenta.

Christopher Mackin

Dr. Christopher Mackin deluje na področju lastništva zaposlenih že več kot 36 let. Je avtor več strokovnih člankov in knjig na temo izobraževanj in kulture lastništva zaposlenih. Christopher je predavatelj na Rutgers univerzi in Harvardu.

Principi finančnega opismenjevanja zaposlenih 

V svojem predavanju se Bill Fotsch posveti principu odprtih knjig oziroma “Open Book Management”, ki zaposlene opremi za razumevanje poslovne logike ter uči lastnike/menedžerje pomena aktivnega vključevanja v odločitvene procese. Metoda dopolnjuje princip kulture lastništva na delovnem mestu, ki nam jo je predstavil Christopher Mackin, hkrati pa je komplementarna inkluzivnih lastniškim strukturam za podjetja.

Bill Fotsch

Mag. Bill Fotsch je so-avtor Open Book Management principa in mednarodno priznan predavatelj na temo finančnega opismenjevanja zaposlenih ter uspešen svetovalec družbam, v lastništvo katerih so vključeni zaposleni.

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo