Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
Dobre Prakse: Mondragon – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta Mondragon model zadruge in slovenski ESOP model?
Dobre Prakse: Mondragon – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta Mondragon model zadruge in slovenski ESOP model?

Dobre Prakse: Mondragon – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta Mondragon model zadruge in slovenski ESOP model?

Mondragon je baskovska federacija zadrug, ki združuje več kot 100 demokratičnih organizacij. Poleg podjetij (med katerimi so tudi vodilna visokotehnološka podjetja) Mondragon sestavlja tudi ekosistem podpornih ustanov (banka, univerza, razvojni center), ki skrbijo za ohranjanje lastništva zaposlenih ter širjenje demokratične kulture in ključnega znanja med zaposlenimi. Mondragon že 68 let uspešno združuje ekonomsko demokracijo in konkurenčnost.

 

 

Na kratko:


Razširjenost

 • ~80.000 zaposlenih
 • 100+ podjetij
 • Top 10 največjih španskih podjetij

Prednosti

 • Demokratično vodenje
 • Individualizacija lastništva preko individualnih kapitalskih računov
 • Sodelujejo lahko vsi delavci

Izzivi

 • Višina obveznega deleža (~15.000€)
 • Model je težko razširiti ob odsotnosti podpornega okolja

 

 

sloESOP gradi na Mondragon izkušnji…

 

Lastniškega zadruga delavcev zagotovi demokratično vodenje

Tako kot model Mondragon je tudi model sloESOP zadružni model lastništva zaposlenih, ki zagotavlja demokratično vodenje ter odprto in prostovoljno članstvo. Izkušnje kažejo, da demokracija na delovnem mestu prinaša številne pozitivne učinke na poslovanje podjetja in hkrati prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.


Individualizacija lastništva preko individualnih kapitalskih računov 

sloESOP zaposlenim poleg ekonomske pravice do dobička zagotovi tudi pravico do kapitalske vrednosti podjetja. V ta namen vzpostavi individualne kapitalske račune, ki beležijo kapitalski delež vsakega zaposlenega. Sistem individualnih kapitalskih računov je prisoten tako v Mondragon zadrugah kot tudi v ESOP podjetjih v ZDA.

 

…in model prilagodi potrebam slovenskega okolja 


Odkup preko vzvoda v okviru ESOP sklada 

Za razliko od Mondragon zadrug, kjer so zaposleni neposredni lastniki podjetja, sloESPO vzpostavi ločeno pravno osebo, ki v imenu zaposlenih drži deleže oz. delnice podjetja. Zadruga postane lastnik deleža matične družbe, zaposleni pa imajo kot člani zadruge zagotovljene vse lastniške pravice. Ločena pravna oseba poleg delnega odkupa omogoči tudi odkup preko vzvoda, ki je ključno orodje za širjenje lastništva zaposlenih.


Sistem vmesnega izplačevanja kapitalske vrednosti (“roll-over”) 

V Mondragonu zadrugah je celotna kapitalska vrednost delavcu izplačana ob izhodu iz podjetja, zaradi česar lahko pride do likvidnostnih pritiskov na podjetje. sloESOP periodično izplačuje del kapitalske vrednosti glede na datum nastanka te vrednosti, tako da izhod zaposlenega iz podjetja ne sproži dodatne finančne obveznosti za podjetje. Roll-over tako omogoča bolj predvidljivo in vzdržno upravljanje z likvidnostno zahtevo ob fluktuaciji zaposlenih.


Inkluzivnost 
Obvezni delež Mondragon zadrug, ki lahko znaša do 15 000€ predstavlja veliko finančno breme, ki številne zaposlene odvrača od včlanitve. Pri modelu sloESOP obvezni delež ne sme presegati 10% vrednosti povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto, kar vsem zaposlenim zagotovi možnost udeležbe v lastništvu.

 

 Več o modelu sloESOP si lahko preberete tukaj.

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Mondragon je baskovska federacija zadrug, ki združuje več kot 100 demokratičnih organizacij. Poleg podjetij (med katerimi so tudi vodilna visokotehnološka podjetja) Mondragon sestavlja tudi ekosistem podpornih ustanov (banka, univerza, razvojni center), ki skrbijo za ohranjanje lastništva zaposlenih ter širjenje demokratične kulture in ključnega znanja med zaposlenimi. Mondragon že 68 let uspešno združuje ekonomsko demokracijo in konkurenčnost.

 

 

Na kratko:


Razširjenost

 • ~80.000 zaposlenih
 • 100+ podjetij
 • Top 10 največjih španskih podjetij

Prednosti

 • Demokratično vodenje
 • Individualizacija lastništva preko individualnih kapitalskih računov
 • Sodelujejo lahko vsi delavci

Izzivi

 • Višina obveznega deleža (~15.000€)
 • Model je težko razširiti ob odsotnosti podpornega okolja

 

 

sloESOP gradi na Mondragon izkušnji…

 

Lastniškega zadruga delavcev zagotovi demokratično vodenje

Tako kot model Mondragon je tudi model sloESOP zadružni model lastništva zaposlenih, ki zagotavlja demokratično vodenje ter odprto in prostovoljno članstvo. Izkušnje kažejo, da demokracija na delovnem mestu prinaša številne pozitivne učinke na poslovanje podjetja in hkrati prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.


Individualizacija lastništva preko individualnih kapitalskih računov 

sloESOP zaposlenim poleg ekonomske pravice do dobička zagotovi tudi pravico do kapitalske vrednosti podjetja. V ta namen vzpostavi individualne kapitalske račune, ki beležijo kapitalski delež vsakega zaposlenega. Sistem individualnih kapitalskih računov je prisoten tako v Mondragon zadrugah kot tudi v ESOP podjetjih v ZDA.

 

…in model prilagodi potrebam slovenskega okolja 


Odkup preko vzvoda v okviru ESOP sklada 

Za razliko od Mondragon zadrug, kjer so zaposleni neposredni lastniki podjetja, sloESPO vzpostavi ločeno pravno osebo, ki v imenu zaposlenih drži deleže oz. delnice podjetja. Zadruga postane lastnik deleža matične družbe, zaposleni pa imajo kot člani zadruge zagotovljene vse lastniške pravice. Ločena pravna oseba poleg delnega odkupa omogoči tudi odkup preko vzvoda, ki je ključno orodje za širjenje lastništva zaposlenih.


Sistem vmesnega izplačevanja kapitalske vrednosti (“roll-over”) 

V Mondragonu zadrugah je celotna kapitalska vrednost delavcu izplačana ob izhodu iz podjetja, zaradi česar lahko pride do likvidnostnih pritiskov na podjetje. sloESOP periodično izplačuje del kapitalske vrednosti glede na datum nastanka te vrednosti, tako da izhod zaposlenega iz podjetja ne sproži dodatne finančne obveznosti za podjetje. Roll-over tako omogoča bolj predvidljivo in vzdržno upravljanje z likvidnostno zahtevo ob fluktuaciji zaposlenih.


Inkluzivnost 
Obvezni delež Mondragon zadrug, ki lahko znaša do 15 000€ predstavlja veliko finančno breme, ki številne zaposlene odvrača od včlanitve. Pri modelu sloESOP obvezni delež ne sme presegati 10% vrednosti povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto, kar vsem zaposlenim zagotovi možnost udeležbe v lastništvu.

 

 Več o modelu sloESOP si lahko preberete tukaj.

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

več
prispevkov