Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
Dobre Prakse: Employee Ownership Trust – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta britanski EOT in slovenski ESOP?
Dobre Prakse: Employee Ownership Trust – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta britanski EOT in slovenski ESOP?

Dobre Prakse: Employee Ownership Trust – V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta britanski EOT in slovenski ESOP?

Employee Ownership Trust je poseben sklad, ki zaposlenim omogoča, da brez lastnih vložkov postanejo solastniki podjetja, kjer delajo. EOT odkup je model odkupa preko vzvoda, torej odkup, ki se financira s sredstvi podjetja samega. Britanska vlada je leta 2014 modelu EOT zagotovila zakonsko podlago in davčne spodbude. Danes imajo v Veliki Britaniji že več kot 1500 EOT podjetij, kar 1000 od teh pa jih je bilo ustanovljenih v zadnjih dveh letih.

 

Na kratko:


Razširjenost

 • 1500+ podjetij (junij 2023)
 • 1000+ podjetij, ustanovljenih v zadnjih dveh letih
 • 35.000+ zaposlenih

Prednosti

 •  Odkup preko vzvoda
 • Možnost delnega odkupa
 • Sodelujejo lahko vsi delavci

Izzivi

 •  Kolektivizirano lastništvo
 • Sodelovanje pri upravljanju ni zagotovljeno
 • Finančno breme odkupa v celoti prenese na prvo generacijo zaposlenih

 

 

sloESOP gradi na dobri praksi iz Velike Britanije…

 

Odkup preko vzvoda v okviru ESOP sklada

Tako kot model EOT, tudi model sloESOP vzpostavi ločeno pravno osebo, ki v imenu zaposlenih drži deleže oz. delnice podjetja. Ločena pravna oseba omogoči delni odkup in odkup preko vzvoda, hkrati pa lastništvo zasidra med aktivnimi zaposlenimi in tako preprečuje uhajanje lastništva zaposlenih.


Vključenost vseh zaposlenih 

Model sloESOP sodelovanje v lastništvu omogoči za vse zaposlene v določenem podjetju. sloESOP preprečuje ločevanje med ključnimi in “ne-ključnimi” zaposlenimi, ki v praksi negativno vpliva na organizacijsko kulturo in uspešnost solastništva zaposlenih – razlike v odgovornosti se priznajo z razlikami v deležih.

…in izboljša določene pomanjkljivosti modela EOT


Lastniška zadruga delavcev namesto EOT sklada 

Za razliko od modela EOT model sloESOP zaposlenim zagotovi pravico do demokratičnega soodločanja in nastavljanja upravnega odbora. Pri modelu EOT upravni odbor imenuje odbor skrbnikov sklada, le-tega pa sestavljajo tudi skrbniki, ki jih ob prodaji podjetja imenuje prodajalec. Ker je vozilo za lastništvo zaposlenih, ki se uporablja pri modelu sloESOP, posebna vrsta zadruge (lastniška zadruga delavcev), imajo zaposleni kot člani zadruge pravico do izbora svojega predstavnika, ki sedi na skupščini podjetja. Izkušnje kažejo, da demokracija na delovnem mestu prinaša številne pozitivne učinke na poslovanje podjetja in hkrati prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Poleg tega je administracija članstva v zadrugi enostavna in ne predstavlja visokih stroškov.


Sistem vmesnega izplačevanja kapitalske vrednosti (“roll-over”) 

V Mondragonu mora zadruga izplačati celotno kapitalsko vrednost delavcu ob izhodu, zaradi česar lahko pride do likvidnostnih pritiskov na podjetje. sloESOP periodično izplačuje del kapitalske vrednosti glede na datum nastanka te vrednosti, tako da izhod zaposlenega iz podjetja ne sproži dodatne finančne obveznosti za podjetje. Roll-over tako omogoča bolj predvidljivo in vzdržno upravljanje z likvidnostno zahtevo ob fluktuaciji zaposlenih.


Individualizacija lastništva perko individualnih kapitalskih računov 
V EOT podjetjih se prenesen dobiček v celoti kolektivizira, kar pomeni, da zaposleni nimajo pravice do kapitalske vrednosti podjetja. Takšna interna kapitalska struktura lahko povzroči številne težave. Prvič, ker je v modelih s kolektiviziranim lastništvom reinvestiran denar z vidika zaposlenih tako rekoč izgubljen, ti nimajo interesa, da bi vlagali v kapital in zaposlitve, kar lahko privede do kapitalske podhranjenosti podjetja. Drugič, ker se EOT odkup financira z dobički podjetja, zaposleni pa nimajo pravice do kapitalske vrednosti podjetja, finančno breme odkupa v celoti pade na ramena prve generacije zaposenih. To pomeni, da bodo šele naslednje generacije zaposlenih, ki se bodo v podjetju zaposlile po odkupu, imele finančne koristi od nove solastniške strukture. Zaradi teh nesorazmerij obstaja tveganje, da se prva generacija zaposlenih po odkupu odloči, da se nagradi z razprodajo deleža v lasti zaposlenih. Pri modelu sloESOP tega tveganja ni, saj se zaposlenim poleg ekonomske pravice do dobička zagotovi tudi pravico do kapitalske vrednosti podjetja. V ta namen model vzpostavi individualne kapitalske račune, ki beležijo kapitalski delež vsakega zaposlenega. Sistem individualnih kapitalskih računov je prisoten tako v Mondragon zadrugah kot tudi v ESOP podjetjih v ZDA.

 

 

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Employee Ownership Trust je poseben sklad, ki zaposlenim omogoča, da brez lastnih vložkov postanejo solastniki podjetja, kjer delajo. EOT odkup je model odkupa preko vzvoda, torej odkup, ki se financira s sredstvi podjetja samega. Britanska vlada je leta 2014 modelu EOT zagotovila zakonsko podlago in davčne spodbude. Danes imajo v Veliki Britaniji že več kot 1500 EOT podjetij, kar 1000 od teh pa jih je bilo ustanovljenih v zadnjih dveh letih.

 

Na kratko:


Razširjenost

 • 1500+ podjetij (junij 2023)
 • 1000+ podjetij, ustanovljenih v zadnjih dveh letih
 • 35.000+ zaposlenih

Prednosti

 •  Odkup preko vzvoda
 • Možnost delnega odkupa
 • Sodelujejo lahko vsi delavci

Izzivi

 •  Kolektivizirano lastništvo
 • Sodelovanje pri upravljanju ni zagotovljeno
 • Finančno breme odkupa v celoti prenese na prvo generacijo zaposlenih

 

 

sloESOP gradi na dobri praksi iz Velike Britanije…

 

Odkup preko vzvoda v okviru ESOP sklada

Tako kot model EOT, tudi model sloESOP vzpostavi ločeno pravno osebo, ki v imenu zaposlenih drži deleže oz. delnice podjetja. Ločena pravna oseba omogoči delni odkup in odkup preko vzvoda, hkrati pa lastništvo zasidra med aktivnimi zaposlenimi in tako preprečuje uhajanje lastništva zaposlenih.


Vključenost vseh zaposlenih 

Model sloESOP sodelovanje v lastništvu omogoči za vse zaposlene v določenem podjetju. sloESOP preprečuje ločevanje med ključnimi in “ne-ključnimi” zaposlenimi, ki v praksi negativno vpliva na organizacijsko kulturo in uspešnost solastništva zaposlenih – razlike v odgovornosti se priznajo z razlikami v deležih.

…in izboljša določene pomanjkljivosti modela EOT


Lastniška zadruga delavcev namesto EOT sklada 

Za razliko od modela EOT model sloESOP zaposlenim zagotovi pravico do demokratičnega soodločanja in nastavljanja upravnega odbora. Pri modelu EOT upravni odbor imenuje odbor skrbnikov sklada, le-tega pa sestavljajo tudi skrbniki, ki jih ob prodaji podjetja imenuje prodajalec. Ker je vozilo za lastništvo zaposlenih, ki se uporablja pri modelu sloESOP, posebna vrsta zadruge (lastniška zadruga delavcev), imajo zaposleni kot člani zadruge pravico do izbora svojega predstavnika, ki sedi na skupščini podjetja. Izkušnje kažejo, da demokracija na delovnem mestu prinaša številne pozitivne učinke na poslovanje podjetja in hkrati prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Poleg tega je administracija članstva v zadrugi enostavna in ne predstavlja visokih stroškov.


Sistem vmesnega izplačevanja kapitalske vrednosti (“roll-over”) 

V Mondragonu mora zadruga izplačati celotno kapitalsko vrednost delavcu ob izhodu, zaradi česar lahko pride do likvidnostnih pritiskov na podjetje. sloESOP periodično izplačuje del kapitalske vrednosti glede na datum nastanka te vrednosti, tako da izhod zaposlenega iz podjetja ne sproži dodatne finančne obveznosti za podjetje. Roll-over tako omogoča bolj predvidljivo in vzdržno upravljanje z likvidnostno zahtevo ob fluktuaciji zaposlenih.


Individualizacija lastništva perko individualnih kapitalskih računov 
V EOT podjetjih se prenesen dobiček v celoti kolektivizira, kar pomeni, da zaposleni nimajo pravice do kapitalske vrednosti podjetja. Takšna interna kapitalska struktura lahko povzroči številne težave. Prvič, ker je v modelih s kolektiviziranim lastništvom reinvestiran denar z vidika zaposlenih tako rekoč izgubljen, ti nimajo interesa, da bi vlagali v kapital in zaposlitve, kar lahko privede do kapitalske podhranjenosti podjetja. Drugič, ker se EOT odkup financira z dobički podjetja, zaposleni pa nimajo pravice do kapitalske vrednosti podjetja, finančno breme odkupa v celoti pade na ramena prve generacije zaposenih. To pomeni, da bodo šele naslednje generacije zaposlenih, ki se bodo v podjetju zaposlile po odkupu, imele finančne koristi od nove solastniške strukture. Zaradi teh nesorazmerij obstaja tveganje, da se prva generacija zaposlenih po odkupu odloči, da se nagradi z razprodajo deleža v lasti zaposlenih. Pri modelu sloESOP tega tveganja ni, saj se zaposlenim poleg ekonomske pravice do dobička zagotovi tudi pravico do kapitalske vrednosti podjetja. V ta namen model vzpostavi individualne kapitalske račune, ki beležijo kapitalski delež vsakega zaposlenega. Sistem individualnih kapitalskih računov je prisoten tako v Mondragon zadrugah kot tudi v ESOP podjetjih v ZDA.

 

 

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

več
prispevkov