Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
IED Razloži: Kaj je ESOP in zakaj ga v Sloveniji moramo podpreti?
IED Razloži: Kaj je ESOP in zakaj ga v Sloveniji moramo podpreti?

IED Razloži: Kaj je ESOP in zakaj ga v Sloveniji moramo podpreti?

ESOP je kratica, ki označuje model solastništva zaposlenih imenovan Employee Share Ownership Plan. ESOP omogoča odkup deleža podjetja s strani zaposlenih, brez da bi morali delavci investirati lastne prihranke – odkup se financira s pričakovanimi dobički podjetja. Model ESOP je primarno namenjen reševanju problema lastniškega nasledstva. V primeru delnega odkupa (ko zaposleni postanejo manjšinski lastniki) pa lahko služi tudi kot orodje za povečanje motivacije in pripadnosti zaposlenih.

Podroben opis delovanja modela Slovenski ESOP lahko najdete tukaj.

 

Glavne značilnosti

 

1. Vključenost vseh zaposlenih
Vključenost vseh zaposlenih ESOP odkup se financira s pričakovanimi dobički podjetja, zato zaposlenim ni treba investirati lastnih sredstev. ESOP omogoči pravico in možnost solastništva vsem zaposlenim.


Zakaj vključenost vseh zaposlenih?
Ločevanje med ključnimi zaposlenimi, ki si “zaslužijo” solastništvo in preostalimi v kolektiv vnaša razdor. Raziskave kažejo, da je za zdravo organizacijsko kulturo ključno, da so v solastništvo vključeni vsi ali večina zaposlenih.

 

2. Odkup preko ESOP sklada

ESOP model pomeni odkup deleža preko namenske pravne osebe, ki v imenu zaposlenih drži lastništvo podjetja. Zaposleni so deležni vseh lastniških pravic v okviru sklada, kot da bi bili neposredni deležniki.


Zakaj ločena pravna oseba?
Prvič, ESOP sklad zagotovi trajnostno lastništvo zaposlenih, saj lastniške pravice veže na vsakokratno generacijo zaposlenih – novi zaposleni so postopoma vključeni v lastništvo, delavci, ki zapustijo podjetje, pa so postopoma izplačani. Drugič, ESOP sklad zagotovi možnost odkupa preko vzvoda. V času odplačevanja dolga do prodajalca/podjetja, se deleži v ESOP skladu postopoma prenašajo iz t.i. začasnega računa na osebne kapitalske račune članov. Tretjič, v pravnem smislu je lastnik izključno ESOP sklad, zaradi česar se poenostavi administracija sistema in zagotovi nižje transakcijske stroške vzdrževanja lastništva zaposlenih.

 

3. Odkup preko vzvoda
ESOP odkup je odkup preko finančnega vzvoda, kar pomeni, da financiranje odkupa v celoti zagotovi matično podjetje. Dolg za odkup deleža lahko zagotovi prodajalec, podjetje ali zunanji posojilodajalec.


Zakaj odkup preko vzvoda? Glede na izkušnje v tujini, odkup preko vzvoda zagotovi možnost, da vsi zaposleni lahko vstopijo v lastništvo. Vzvod se pogosto povezuje z dodatnim tveganjem, zaradi česar je pri ESOP odkupu ključna finančna analiza vrednosti deleža in zmožnosti podjetja, da financira odkup. V tujini se je izkazalo, da je tveganje povezano z ESOP odkupom izredno nizko, saj je osnovni namen ESOP transakcije dolgoročna stabilnost podjetja in ne finančna špekulacija ali interesno okoriščanje deležnikov.

 

Kaj prinaša zakon o lastniški zadrugi delavcev (ZLZD)?

ESOP zakon bi v Slovenijo vnesel zakonsko podlago za najbolj uspešen model lastništva zaposlenih na svetu. ESOP zakon zagotavlja regulatorni okvir, ki bi zagotovil več gotovosti za deležnike. Zakon ponuja tudi davčne olajšave za lastnike, ki bi deleže prodali ESOP skladu, za zaposlene, ki bi prejemali finančne ugodnosti preko ESOP sklada in za podjetja, ki bi financirali ESOP odkup. Predlog zakona pripravlja Ministrstvo za solidarno prihodnost, pri tem pa se opira na strokovne predloge, ki smo jih podali na Inštitutu za ekonomsko demokracijo.

 

Zakaj Slovenija ESOP zakon nujno potrebuje?

ESOP v tujini zagotavlja zelo učinkovito orodje za reševanje lastniškega nasledstva v MSP sektorju. V Sloveniji ocenjujemo, da se bo v naslednjih 5-10 letih upokojila več kot četrtina vseh lastnikov MSP, medtem ko so njihove možnosti zelo omejene. Gre za največji prenos premoženja po denacionalizaciji v 90ih – kdo bodo novi lastniki slovenskih podjetij? Odgovornost države je, da spodbudi orodja nasledstva, ki bodo vodila v družbeno odgovorne rešitve. Evropska komisija in Evropski parlament pozivata k uveljavi ESOP modela v EU prostoru, več držav pa že razmišlja o naslednjih zakonodajnih korakih. Inštitut za ekonomsko demokracijo sodeluje z različnimi evropskimi deležniki, vendar želi, da Slovenija izkoristi edinstveno priložnost, da s sprejetjem ESOP zakona postane inovator na področju lastništva zaposlenih v EU.

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

več
prispevkov