Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja
Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Želimo slišati vaše mnenje!

Evropska komisija v okviru pogumnega koraka k družbeno odgovorni in trajnostni prihodnosti vodi projekt “Usposabljanje in ozaveščanje o družbeno odgovornem javnem naročanju” v vseh 27 državah članicah EU. Ta pobuda je ključni korak pri doseganju dveh ciljev, in sicer ozaveščanja javnih kupcev o prednostih družbeno odgovornega javnega naročanja in omogočanja podjetjem socialnega gospodarstva priložnosti za širši dostop do trga.

V imenu Evropske komisije izvajamo temeljito analizo komunikacijskih potreb, pri čemer se osredotočamo predvsem na javne organe in akterje socialnega podjetništva. Namen te analize je razumeti njihove trenutne prednostne komunikacijske kanale, orodja in platforme.

Vaša priložnost, da prispevate k spremembam!
V duhu vključenosti projekt vabi k sodelovanju predstavnike javnega sektorja, socialnega gospodarstva in pravne strokovnjake. Delite svoja spoznanja v raziskavi, namenjeni zbiranju informacij o komunikacijskih trendih in praksah v EU. Vaš prispevek je ključnega pomena pri oblikovanju prihodnje komunikacijske kampanje v Sloveniji za to vplivno prizadevanje.

Prispevajte zdaj!

Dostop do ankete je mogoč tukaj: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRPP2_CommsScreening

Vaše kratek angažma, ki ne bo trajal več kot 15 minut, bo prispeval k skupnim prizadevanjem za spodbujanje družbeno odgovornega javnega naročanja. Raziskava bo odprta do 31. decembra in ponuja edinstveno priložnost, da se vaš glas sliši na poti k bolj trajnostni in družbeno ozaveščeni prihodnosti.

Skupaj oblikujmo prihodnost javnega naročanja na bolje!

več
prispevkov