Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
Zagovorniška kampanja o lastništvu zaposlenih
Zagovorniška kampanja o lastništvu zaposlenih

Zagovorniška kampanja o lastništvu zaposlenih

 

Začenja se zagovorniške kampanje o lastništvu zaposlenih v luči okrepljenih prizadevanj vlade za razvoj področja.

Bližamo se začetku zakonodajnega procesa za zakonski predlog sloESOP, ki sta a Ministrstvo za delo (MDDSZ) in Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravila  na osnovi strokovnega predloga Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Sprejetje predloga zakona bi predstavljalo pomemben korak v smeri razvoja lastništva zaposlenih v Sloveniji, saj se gre po oceni mednarodne strokovne skupnosti za eno izmed bolj naprednih zakonskih rešitev na tem področju. Strokovni predlog sloESOP je rezultat večletnega raziskovalnega dela in temelji na najuspešnejših modelih solastništva zaposlenih (med njimi ameriški ESOP, britanski EOT in španski Mondragon).

Predlog uživa široko podporo med slovenskimi in tujimi deležniki, kljub temu pa se v slovenskem medijskem prostoru pojavljajo številne netočne informacije, ki širijo strah in krepijo predsodke glede solastništva zaposlenih. Dezinformiranje ogroža uspeh predloga zakona sloESOP in s tem tudi razvoj lastništva zaposlenih v Sloveniji, zato smo se na inštitutu odločili, da bomo v naslednjih mesecih izvedli ozaveščevalno spletno kampanjo, v kateri vam bomo predstavili:

  • Delovanje, namen in pomen zakona sloESOP
  • Dobre prakse, po kateirh smo se zgledovali pri pripravi strokovnega predloga
  • Temeljne vrednote ekonomske demokracije

Kampanja, ki se bo pričela 24.7.2023, je podprta s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014-2021. Sledili ji boste lahko na naših Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin in YouTube profilih.

 


 

 

 

Ostanite povezani, sledite nadaljnjim objavam!

več
prispevkov