Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  
Krizna obdobja in odpornost podjetij v lasti zaposlenih
Krizna obdobja in odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Krizna obdobja in odpornost podjetij v lasti zaposlenih

Leto 2020 je vodstva podjetij preizkušalo do skrajnih meja, podobni izzivi pa se nadaljujejo tudi v letu 2021. Skladno s pričakovanji so obeti preživetja za ESOP podjetja in podjetja, ki načrtujejo prenos lastništva na zaposlene ponovno boljši kot pri tradicionalnih podjetjih. 

Na podlagi nedavno objavljene študije (Blassi, 2020) so ESOP podjetja med pandemijo glede pričakovanj presegla podjetja, ki niso v lasti zaposlenih. Rezultati študije kažejo, da so zaposleni v ESOP podjetjih v splošnem bolj optimistični, glede tega da se bodo v določenem trenutku vrnili k običajni poslovni dejavnosti. 

Omenjena študija, ki so jo izvedli na Rutgers univerzi v sodelovanju z Nacionalnim centrom za raziskovanje mnenja na Univerzi v Chicagu glede o uspešnosti in vedenju podjetij v lasti zaposlenih med recesijo med letoma 2008 in 2010 in nadalje tudi v letu 2020, ugotavlja, da je večina podjetij z ESOP strukturo: 

  • znatno boljša od ostalih podjetij pri ohranjanju delovnih mest, 
  • v večji meri ohranja obseg delovnih ur in višino plač; v omenjenem obdobju je če 27 odstotkov podjetij ESOP strukturo znižalo plače svojim zaposlenim v primerjavi z 57 odstotki drugih podjetij brez ESOP strukture. Glede zmanjšanja obsega delovnih ure, je bilo 16,4 odstotkov zaposlenih v ESOP podjetjih z zmanjšanim obsegom delovnih ur v primerjavi s 26 odstotki zaposlenih v drugih podjetjih. 
  • ESOP podjetja svojim zaposlenim v večji zagotavljajo zaščitne ukrepe kot druga podjetja; 85 ESOP podjetij je svoje zaposlene poslalo na delo od doma v primerjavi s 67 odstotki drugih podjetij, več ESOP podjetij pa je zaposlenim, ki so delali v prostorih podjetja, nudilo osebne zaščitne ukrepe, kot so maske in rokavice, ter zagotovilo dodatno razkuževanje in profesionalno čiščenje. 

Poleg tega rezultati študije kažejo, da v primeru, je v igri odločitev za ohranitev osebja, se v ESOP podjetjih pripisuje višjo raven pomembnosti ohranjanja veščin zaposlenih, vezi s strankami in uporabniki njihovih storitev, kulture timskega dela in občutka lastništva. Poleg tega je študija pokazala, da javna politika, ki spodbuja dolgoročno lastništvo zaposlenih, v času krize zagotavlja večjo stabilnost delovnih mest kot razna denarna izplačila na podlagi interventnih ukrepov. Zaposleni v ESOP podjetjih z večjo verjetnostjo pričakujejo, da se bo njihovo podjetje po krizi ali epidemiji vrnilo na prejšnjo raven uspešnosti kot zaposleni v tradicionalnih podjetjih. 

Če se ustavimo še pri nekateri splošnih ugotovitvah raziskave, ki niso vezana na čas krize, vidimo, da je zanimanje Američanov za zaposlitev v podjetjih v lasti zaposlenih veliko. Skoraj tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da bi raje delali za podjetje, ki v lasti zaposlenih kot za podjetje, ki je v lasti zunanjih delničarjev ali vlade. Nezanemarljiv je tudi delež zaposlenih v zasebnem sektorju, ki ima v lasti lastniške deleže ali prejema  delež dobička tam, kjer so zaposleni. Takih je 47 odstotkov oziroma 59 milijonov zaposlenih.

Leja Drofenik Štibelj

Leja Drofenik Štibelj

Nekdanja vodja izobraževalnega oddelka (2018-2022)

več
prispevkov