Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Predsednica Strokovnega odbora IED

Predsednica Strokovnega odbora IED

Aleksandra Kanjuo Mrčela je profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Univerzi v Ljubljani, FDV. Od 1999-2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov. Na Fakulteti za družbene vede (2007-2011) je bila prodekanja.  Leta 2015 je postala predstojnica doktorske šole Univerza v Ljubljani in od leta 2021 vodi Center za organizacije in kadrovske raziskave na FSS UL. Raziskuje in objavlja v Sloveniji in tujini na področju ekonomskega položaja žensk in na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja.  Je soustanoviteljica Inštituta za ekonomsko demokracijo ter Predsednica njegovega Strokovnega odbora.