KAJ DELAMO?

Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED) je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z lastništvom zaposlenih in demokratično participacijo na delovnem mestu. Naša področja delovanja so raziskave, svetovanja, zakonodajno delo in izobraževanje. Aktivni smo v Sloveniji in širši regiji.

IED sodeluje z obstoječimi in zagonskimi podjetij z namenom, da bi vzpostavili lastniško shemo, ki zagotavlja motivacijo, nagrado in etični standard za zaposlene in menedžerje. Sodelujemo z družbami, ki iščejo model za nasledstvo, nudimo tehnične rešitve za platformne kooperative ter pomagamo z vzpostavljanjem notranjih struktur za delavske kooperative.

Svetovanje
Svetovanje

IED sodeluje z obstoječimi in zagonskimi podjetij z namenom, da bi vzpostavili lastniško shemo, ki zagotavlja motivacijo, nagrado in etični standard za zaposlene in menedžerje. Sodelujemo z družbami, ki iščejo model za nasledstvo, nudimo tehnične rešitve za platformne kooperative ter pomagamo z vzpostavljanjem notranjih struktur za delavske kooperative.

Raziskovanje

Najnovejša knjiga IED preučuje najbolj uspešno obstoječo prakso lastništva zaposlenih na svetu. Ameriški ‘Employee Stock Ownership Plan’ oziroma ESOP nudi so-lastništvo za 14 milijonov delavcev (10% vseh zaposlenih v privatnem sektorju) v okrog 7,000 gospodarskih družbah. ESOP model smo prilagodili tako, da ga je že danes mogoče vzpostaviti v vašem podjetju.

Naši pravni in gospodarski strokovnjaki pripravljajo predlog zakona, ki bi formaliziral in vzpodbudil lastništvo zaposlenih v Sloveniji. Naš trenutni fokus je vzpostavitev ‘Slovenskega ESOP-a’, ki upošteva dolgoživo slovensko tradicijo zadružništva ter sodobno ameriško ESOP izkušnjo.

Zakonodaja
Zakonodaja

Naši pravni in gospodarski strokovnjaki pripravljajo predlog zakona, ki bi formaliziral in vzpodbudil lastništvo zaposlenih v Sloveniji. Naš trenutni fokus je vzpostavitev ‘Slovenskega ESOP-a’, ki upošteva dolgoživo slovensko tradicijo zadružništva ter sodobno ameriško ESOP izkušnjo.

Izobraževanje

Domači in tuji mentorji iz strokovnega odbora našega inštituta nudijo izobraževalne programe na področju lastniške kulture, finančne pismenosti za delavce in vodstvenih tehnik za podjetja, ki so že v lasti zaposlenih in pa tudi tista, ki so na poti tja.

Gradiva

Slovenski poslovneži o lastništvu zaposlenih

Zaposleni lastniki so podjetju bolj pripadni, njihove odločitve so bolj gospodarne in racionalne. Zavedanje glede lastništva se krepi, saj zaposleni lastniki svoj delež razumejo kot dolgoročno naložbo, za katero so odgovorni tudi s svojimi dejanji in seveda pričakujejo tudi pravice iz naslova rezultata.

Matjaž Čemažar

Predsednik uprave, Domel Holding d.d.

Naš rek je skupen. Lastništvo v podjetju je podobno kot pri družini; velika odgovornost in obveza za nenehno dvigovanje kvalitete življenja s skrbjo za zaposlene in kupce.

Damjan Burger

Direktor , M-Tom d.o.o.

Lastništvo predstavlja možnost vplivati na usmeritve podjetja skozi nadzorni svet. Večji vpliv na delovne pogoje prinaša tudi odgovornost za poslovanje in pravico do rezultatov poslovanja.

Dr. Janez Rihtaršič

Direktor razvoja in raziskav, Domel Holding d.d.

Večina zaposlenih, ki vstopijo v lastniško shemo našega podjetja, si želi postati del podjetja, del zgodbe, ki oblikuje Dewesoft in nas postavlja v luč svetovne merilne tehnike. Nakup deleža prepoznajo kot uspeh, saj se s tem postavijo v krog oseb, ki podjetje dejansko so (»We are Dewesoft«). Motivacija za delo se s tem krepi. Glede na pravila se morajo novo zaposleni dve leti potruditi in prispevati k uspehu, da dobijo pravico vstopiti v lastništvo. Tudi ta del se je pokazal kot zelo motivacijski.

Andrej Orožen

Direktor , Dewesoft d.o.o.

V podjetju 3fs d.o.o. nas že od samega začetka motivira najzahtevnejša tehnologija, najboljši servis, za najbolj zahtevne trge sveta. Ključni mehanizem, kako konstantno dosegati najboljše možne rezultate, je primerna motivacija zaposlenih. Primerna plača, dobro delovno okolje, profesionalni izziv so v naši industriji higienski minimum, tisto več pa predstavlja način, kako ključne posameznike povabiti v solastništvo idej, produktov, podjetij. Sami to prakticiramo z ustvarjanjem spin off podjetij in smo v preteklosti v solastništvo le-teh povabili približno 25 % zaposlenih. V prihodnosti bomo s to prakso nadaljevali in jo tudi nadgradili.

Andraž Logar

Direktor , 3fs d.o.o.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo