Inštitut za ekonomsko demokracijo

PREDSTAVITEV

Inštitut za ekonomsko demokracijo je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z lastništvom zaposlenih in demokratično participacijo na delovnem mestu. Aktivni smo v Sloveniji in širši regiji.

Svetovanje

Svetovanje

Podjetjem pomaga pri vzpostavljanju lastniških shem za zaposlene. Delamo z modeli, ki zagotavljajo nagrado in motivacijo za delavce, rešujejo problem nasledstva in pomagajo pri organizaciji nestandardnih delavcev.

Svetovanje

Slovenskim podjetjem svetujemo na področju solastništva zaposlenih in kulture na delovnem mestu. Pomagamo pri vzpostavljanju motivacijskih in nasledstvenih shem za majhna, srednje velika in velika podjetja.

Svetovanje
Raziskovanje

Raziskovanje

Pripravljamo predloge politik in raziskujemo na področju ekonomske demokracije, organizacijske teorije, lastništva zaposlenih ter participativnega upravljanja podjetja. Objavili smo številne strokovne in znanstvene prispevke. 

Zakonodaja

Zakonodaja

Pripravljamo zakonodajne predloge, ki bi vzpostavili in davčno spodbudili različne modele lastništva zaposlenih in participacije zaposlenih pri upravljanju podjetij. 

Zakonodaja

Pripravljamo zakonodajne predloge, ki bi vzpostavili in davčno spodbudili različne modele lastništva zaposlenih in participacije zaposlenih pri upravljanju podjetij.

Zakonodaja
Izobraževanje

Izobraževanje

Nudimo razvojne programe za različne deležnike v podjetju. S pomočjo zunanjih izvajalcev izvajamo izobraževanja na področju kulture lastništva, finančne pismenosti in participativnega menedžmenta.

Slovenski poslovneži o lastništvu zaposlenih

Zaposleni lastniki so podjetju bolj pripadni, njihove odločitve so bolj gospodarne in racionalne. Zavedanje glede lastništva se krepi, saj zaposleni lastniki svoj delež razumejo kot dolgoročno naložbo, za katero so odgovorni tudi s svojimi dejanji in seveda pričakujejo tudi pravice iz naslova rezultata.

Matjaž Čemažar

Predsednik uprave, Domel Holding d.d.

V podjetju 3fs d.o.o. nas že od samega začetka motivira najzahtevnejša tehnologija, najboljši servis, za najbolj zahtevne trge sveta. Ključni mehanizem, kako konstantno dosegati najboljše možne rezultate, je primerna motivacija zaposlenih. Primerna plača, dobro delovno okolje, profesionalni izziv so v naši industriji higienski minimum, tisto več pa predstavlja način, kako ključne posameznike povabiti v solastništvo idej, produktov, podjetij. Sami to prakticiramo z ustvarjanjem spin off podjetij in smo v preteklosti v solastništvo le-teh povabili približno 25 % zaposlenih. V prihodnosti bomo s to prakso nadaljevali in jo tudi nadgradili.

Andraž Logar

Direktor , 3fs d.o.o.

Lastništvo predstavlja možnost vplivati na usmeritve podjetja skozi nadzorni svet. Večji vpliv na delovne pogoje prinaša tudi odgovornost za poslovanje in pravico do rezultatov poslovanja.

Dr. Janez Rihtaršič

Direktor razvoja in raziskav, Domel Holding d.d.

Večina zaposlenih, ki vstopijo v lastniško shemo našega podjetja, si želi postati del podjetja, del zgodbe, ki oblikuje Dewesoft in nas postavlja v luč svetovne merilne tehnike. Nakup deleža prepoznajo kot uspeh, saj se s tem postavijo v krog oseb, ki podjetje dejansko so (»We are Dewesoft«). Motivacija za delo se s tem krepi. Glede na pravila se morajo novo zaposleni dve leti potruditi in prispevati k uspehu, da dobijo pravico vstopiti v lastništvo. Tudi ta del se je pokazal kot zelo motivacijski.

Andrej Orožen

Direktor , Dewesoft d.o.o.

Gorenjski glas je v lasti zaposlenih, kar se odraža v večji pripadnosti podjetju, lastniki svoj delež razumemo kot večjo odgovornost za poslovanje in neodvisnost časopisa, kar je izjemnega pomena za bralce Gorenjskega glasa.

Marija Volčjak

Direktorica, Gorenjski Glas d.o.o.

Naš rek je skupen. Lastništvo v podjetju je podobno kot pri družini; velika odgovornost in obveza za nenehno dvigovanje kvalitete življenja s skrbjo za zaposlene in kupce.

Damjan Burger

Direktor , M-Tom d.o.o.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
David P. Ellerman, predsednik IED
[email protected]

Tej Gonza, direktor IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo