Inštitut za ekonomsko demokracijo

Gradimo lastništvo zaposlenih

Podjetja v lasti zaposlenih so bolj produktivna, odporna v času kriz in prijazna za delo.

Najnovejši zapis na blogu

Tej Gonza – Podjetja v solastništvu rastejo hitreje, zakaj jih pri nas nimamo več?

Pretekli dogodki

Oglejte si posnetke preteklih dogodkov, delavnic in konferenc.

Zakaj smo?

IED z uveljavljanjem naprednih modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja spodbuja socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, okoljsko vzdržnost, dostojanstvo delavcev in ohranjanje lastništva lokalnih podjetij v skupnosti.  

Kaj delamo?

Lastniski programi

Lastniški programi

Podjetjem pomagamo pri vzpostavljanju solastniških programov za zaposlene, ki naslavljajo motivacijska vprašanja
in nasledstvene izzive.

Lastniški programi

Podjetjem pomagamo pri vzpostavljanju solastniških programov za zaposlene, ki naslavljajo motivacijska vprašanja in nasledstvene izzive.

Lastniski programi
Razvojni programi

Razvojni programi

Za zaposlene, menedžment in lastnike nudimo razvojne in izobraževalne programe, ki gradijo participativno organizacijsko kulturo.
Zakonodajni predlogi

Zakonodajni predlogi

Pripravljamo zakonodajne predloge, s katerimi bi v Sloveniji vzpodbudili razvoj različnih modelov lastništva zaposlenih.

Zakonodajni predlogi

Pripravljamo zakonodajne predloge, s katerimi bi v Sloveniji vzpodbudili razvoj različnih modelov lastništva zaposlenih.

Zakonodajni predlogi
Razsikovalno delo

Raziskovalno delo

Opravljamo raziskovalno delo, objavljamo kolumne, predloge politik ter strokovne in znanstvene prispevke.

Slovenski poslovneži o lastništvu zaposlenih

Zaposleni lastniki so podjetju bolj pripadni, njihove odločitve so bolj gospodarne in racionalne. Zavedanje glede lastništva se krepi, saj zaposleni lastniki svoj delež razumejo kot dolgoročno naložbo, za katero so odgovorni tudi s svojimi dejanji in seveda pričakujejo tudi pravice iz naslova rezultata.

Matjaž Čemažar

Predsednik uprave, Domel Holding d.d.

V podjetju 3fs d.o.o. nas že od samega začetka motivira najzahtevnejša tehnologija, najboljši servis, za najbolj zahtevne trge sveta, zaradi česar moramo primerno motivirati zaposlene. Higienski minimum, kot so plača, delovno okolje in izzivi, presegamo s solastništvom zaposlenih – približno 25% naših zaposlenih je del solastništva spin off podjetij, v prihodnosti bomo pa to prakso še nadgradili.

Andraž Logar

Direktor , 3fs d.o.o.

Lastništvo predstavlja možnost vplivati na usmeritve podjetja skozi nadzorni svet. Večji vpliv na delovne pogoje prinaša tudi odgovornost za poslovanje in pravico do rezultatov poslovanja.

Dr. Janez Rihtaršič

Direktor razvoja in raziskav, Domel Holding d.d.

Večina zaposlenih, ki vstopijo v lastniško shemo našega podjetja, si želi postati del podjetja, del zgodbe »We Are Dewesoft«. Motivacija za delo se s tem krepi. Glede na pravila se morajo novo zaposleni dve leti potruditi in prispevati k uspehu, da dobijo pravico vstopiti v lastništvo. Tudi ta del se je pokazal kot zelo motivacijski.

Andrej Orožen

Direktor , Dewesoft d.o.o.

Gorenjski glas je v lasti zaposlenih, kar se odraža v večji pripadnosti podjetju, lastniki svoj delež razumemo kot večjo odgovornost za poslovanje in neodvisnost časopisa, kar je izjemnega pomena za bralce Gorenjskega glasa.

Marija Volčjak

Direktorica, Gorenjski Glas d.o.o.

Naš rek je skupen. Lastništvo v podjetju je podobno kot pri družini; velika odgovornost in obveza za nenehno dvigovanje kvalitete življenja s skrbjo za zaposlene in kupce.

Damjan Burger

Direktor , M-Tom d.o.o.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo