Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

Prihodnost je v

lastništvu zaposlenih

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

The Institute

We promote employee ownership and participatory culture in Slovenia and the wider region. We do so by carrying out research and policy work and ownership restructuring, developing learning and development programs for key stakeholders, and providing advocacy services for employee-owned businesses.

The Institute

We promote employee ownership and participatory culture in Slovenia and the wider region. We do so by carrying out research and policy work and ownership restructuring, developing learning and development programs for key stakeholders, and providing advocacy services for employee-owned businesses.

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

O inštitutu

Na IED spodbujamo lastništvo zaposlenih in participativno kulturo lastništva. Aktivni smo predvsem na področjih raziskovalnega dela in oblikovanja predlogov politik, lastniškega prestrukturiranja, razvoja in implementacije razvojno-izobraževalnih programov za ključne deležnike ter na področju storitev ozaveščanja in zagovorništva za podjetja v lasti zaposlenih.

Delo s podjetji

Ponujamo vrsto storitev za podjetja, ki se zanimajo za prehod na lastništvo zaposlenih oz. si želijo vzpostaviti modele participativnega upravljanja.

Izobraževanje

Podjetjem pomagamo pri razvoju veščin, mentalitete, struktur in znanja, potrebni za gradnjo močne participativne organizacijske kulture.

Pravno delo

Podjetjem ponujamo pravno svetovanje v prehodu na lastništvo zaposlenih ter pripravo vse potrebne dokumentacije.

Gradnja identitete

Podjetjem pomagamo pri gradnji identitete in osveščanju ključnih deležnikov ter javnosti glede prehoda na lastništvo zaposlenih.

Delo s podjetji

Ponujamo vrsto storitev za podjetja, ki se zanimajo za prehod na lastništvo zaposlenih oz. si želijo vzpostaviti modele participativnega upravljanja.

Delo s podjetji

Ponujamo vrsto storitev za podjetja, ki se zanimajo za prehod na lastništvo zaposlenih oz. si želijo vzpostaviti modele participativnega upravljanja.

Kultura lastništva

Podjetjem pomagamo pri razvoju veščin, mentalitete, struktur in znanja, potrebni za gradnjo močne participativne organizacijske kulture.

Pravno delo

Podjetjem ponujamo pravno svetovanje v prehodu na lastništvo zaposlenih ter pripravo vse potrebne dokumentacije.

Gradnja identitete

Podjetjem pomagamo pri gradnji identitete in osveščanju ključnih deležnikov ter javnosti glede prehoda na lastništvo zaposlenih.

Kultura lastništva

Podjetjem pomagamo pri razvoju veščin, mentalitete, struktur in znanja, potrebni za gradnjo močne participativne organizacijske kulture.

Pravno delo

Podjetjem ponujamo pravno svetovanje v prehodu na lastništvo zaposlenih ter pripravo vse potrebne dokumentacije.

Gradnja identitete

Podjetjem pomagamo pri gradnji identitete in osveščanju ključnih deležnikov ter javnosti glede prehoda na lastništvo zaposlenih.

Work with companies

We offer a range of services to copanies interested in implementing participatory models of ownership and governance.

Tur aruptat incition rerro cor mos aut lab iunderit aliquunt odianda necatur ibustio to beribus doloritas magnitibus.

Legal

Education

Branding

Prijavite se na naše e-novice

Ostanite na tekočem z novicami o naših novih projektih, dogodkih, publikacij ter ključnih dogajanjih na področju ekonomske demokracije.

SloESOP

The European ESOP is a legal innovation by IED, which takes the best features of the American ESOP model and improves some of its problems.

The European ESOP recently recieved the SocialMarie Prize for Social Innovation and gained attention by business and policy stakeholders on the international level.

sloESOP

sloESOP je demokratičen in trajnosten model solastništva zaposlenih, osnovan na uspešni mednarodni praksi.  

sloESOP

sloESOP is a legal innovation based on the adaptation of international best practice designed to build sustainable and democratic employee ownership.

sloESOP

sloESOP je demokratičen in trajnosten model solastništva zaposlenih, osnovan na uspešni mednarodni praksi.

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

Gradiva

Na osnovi najboljše mednarodne prakse pripravljamo predloge politik na področju ekonomske demokracije za Slovenijo in Evropo.

IED v pripravi zakonodaje podpirajo

IED podpirajo

Politično delo

Demokratičnega gospodarstva ni mogoče zgraditi le od spodaj navzgor – potrebno je tudi zagotoviti ustrezno zakonodajno in institucionalno okolje, ki bo omogočilo razvoj demokratičnih praks v slovenskem gospodarstvu. Na inštitutu razvijamo podporne politike na področju ekonomske demokracije in tesno sodelujemo z oblikovalci politik z namenom pospeševanja demokratizacije gospodarstva.

Politično delo

Demokratičnega gospodarstva ni mogoče zgraditi le od spodaj navzgor – potrebno je tudi zagotoviti ustrezno zakonodajno in institucionalno okolje, ki bo omogočilo razvoj demokratičnih praks v slovenskem gospodarstvu. Na inštitutu razvijamo podporne politike na področju ekonomske demokracije in tesno sodelujemo z oblikovalci politik z namenom pospeševanja demokratizacije gospodarstva.